Skanåkers krönika: Det accelererar ...

 

Det sägs ju att det som är sanning i Berlin och Jena, är bara dåligt skämt i Heidelberg.

10 år efter det att femårslicenserna infördes har landets idrottsskyttar drabbats av myndigheternas konfiskeringsiver. Skyttar som är aktiva i olika grad har fått avslag på sina förnyelser. Enormt långa handläggningstider har lett till att handlarna ligger med stora lager och kan därför inte hjälpa skyttarna med att ta hand om vapnen tills att man kan söka licens igen.

Hittills har skytten alltid fått 3 månader på sig efter det att Högsta Förvaltningsrätten nobbat ärendet och polismyndighetens avslag således vunnit laga kraft. Men nu har man skådat ljuset i Västra Götaland .....

Nu hävdar man att denna möjlighet inte längre existerar. Man måste därför överlåta vapnet innan polismyndighetens beslut vinner laga kraft. Det är inte lätt att hitta köpare i dagens läge ...

Att lagar inte är glasklara vet vi sedan länge. Men hur kan en tolkning som blivit praxis i mer än 5 år helt plötsligt vara fel? Har alla gjort fel i alla dessa år?

Vi måste få en möjlighet att få detta prövat i domstol. I våra förvaltningsdomstolar har man länge använt "praxis" som ersättning för lagar så varför skulle man inte anamma även denna "praxis"?

Ett annat problem som seglat upp är en följd av Västra Götalands tvärnobb att ta hand om skyttens vapen efter det att licenstiden har gått ut. "Du får ha det kvar i skåpet men inte använda det efter licenstidens slut."

Därigenom har polismyndigheten tvingat vapenägaren att ha ett illegalt vapen. Han har ju inte längre giltig licens - men han är fortfarande juridisk ägare till vapnet.

Tack och lov kommer detta problem snart vara ett minne blott i och med den senaste lagändringen men det finns ju många skyttar som redan har sina ärenden i grottekvarnen och för dem hjälper ingen lagändring.

För dessa skyttar är det livsviktigt att komma ihåg att när väl polismyndighetens avslag har vunnit laga kraft får de INTE ha kvar vapnet hemma. Då ska det omedelbart lämnas in hos polismyndigheten, även om skytten i mellantiden har lyckats hitta en köpare men denne ännu inte har fått sin licens.

I en del län (men inte i Västra Götaland) har man låtit skytten deponera vapnet redan när licenstiden gått ut. Men i Västra Götaland hade man inte plats för alla de vapen som blev aktuella. Det finns många flitiga skyttar i länet ....

En tröst är att ingen åklagare hittills har nappat på polismyndighetens försök att åtala vapenägaren för olaga vapeninnehav. Det skulle just se vackert ut: medborgaren ska straffas för att myndigheten tvingat honom att bli lagbrytare ...

Nu efter årsskiftet blir det lite lättare. Då förlängs licensens giltighetstid automatiskt om man har sökt ny licens senast 4 veckor innan den gamla går ut och gäller ända tills att ärendet är klart.

Se då till att vara mera aktiv så att du får ny licens!

Hälsningar
Ragnar Skanåker