Den nya Polismyndigheten

 

Nu har Rikspolisstyrelsen, 21 polismyndigheter + SKL blivit en enda myndighet benämnd Polismyndigheten, med en rikspolischef som svarar inför Regeringen för hela verksamheten. Ny rikspolischef är Dan Eliasson och han kommer närmast från Försäkringskassan.

Det finns 8 nationella avdelningar:

- nationella operativa avdelningen (NOA)
- nationellt forensiskt centrum (NFC)
- utvecklingsavdelningen
- it-avdelningen
- rättsavdelningen
- ekonomiavdelningen
- HR-avdelningen
- kommunikationsavdelningen

Den avdelning som berör oss är Rättsavdelningen.

Landet blir nu indelat i 7 polisregioner: Nord, Mitt, Bergslagen, Stockholm, Öst, Väst och Syd. Varje region har en regionpolischef.

Nord omfattar Jämtlands, Norrbottens, Västerbottens och Västernorrlands län. Huvudort är Umeå.

Mitt omfattar Gävleborgs, Uppsala och Västmanlands län. Huvudort är Uppsala.

Bergslagen omfattar Dalarnas, Värmlands och Örebro län. Huvudort är Örebro.

Stockholm omfattar Stockholms län och Gotland. Huvudort är Stockholm.

Öst omfattar Jönköpings, Södermanlands och Östergötlands län. Huvudort är Linköping.

Väst omfattar Västra Götalands och Hallands län. Huvudort är Göteborg.

Syd omfattar Blekinge, Kalmar, Kronobergs och Skånes län. Huvudort är Malmö.

Rättsavdelningen leds av en chef som sitter i Stockholm och som svarar direkt emot Rikspolischefen. Under sig har han/hon chefer för de sju regionala rättsavdelningarna, en på varje polisregion. Dessutom har han/hon tre andra nationella chefer för "Rättslig styrning och stöd", "Förvaltningsärenden" och "Informationsförvaltning".

Alla vapenhandläggare kommer att tillhöra en regional rättschef men är organisatorisk underställda chefen i Stockholm.

Målet är att få en ökad enhetlighet och rättssäkerhet. Den tanken är mycket välkommen för landets legala vapenägare som fått olika behandling beroende på var i landet man bor.

När ett beslut överklagas ska detta överklagande numera skickas in till Rättsavdelningen i Stockholm. Detta är en god tanke, då kan man där se att det blir lika handläggning i hela landet och kanske bromsa ett överklagande om avslaget har skett på "lokala grunder"....

Därifrån går ärendet vidare till respektive förvaltningsrätt i landet. Den biten har inte ändrats. Bor man i Skåne hamnar ärendet hos Förvaltningsrätten i Malmö precis som tidigare.

I polismyndighetens moderniserade handläggning ingår att alla ärenden scannas in. Detta betyder att ett överklagande till Stockholm kan handläggas där eftersom man då får upp från handläggande regionkontor en digital ärendemapp där alla handlingar finns.

Visst kommer det att krävas en inkörningsperiod innan allt fungerar smidigt. Men grundtanken är bra. Det ska inte längre ha någon betydelse var i landet man bor, man ska ha en enhetlig handläggning överallt.