Licensförlängning

 

En sak som kommer att underlätta ofantligt för vapenägarna är den numera automatiska förlängningen av licensens giltighetstid om man har sökt förnyad femårslicens senast 4 veckor innan den gamla går ut. Därmed försvinner den "lokala laglösheten" i Västra Götland där vapenägarna tvingades ha kvar ett vapen utan giltig licens så länge handläggningen pågick.

Denna automatiska förlängning innebär också att man kan använda sitt vapen även efter att den ursprungliga giltighetstiden har gått ut.

Om man inte får förlängning gäller det att överklaga. Så länge inte sista domstolen har sagt sitt så att polismyndighetens beslut vinner laga kraft och licensen därmed blir utgången har man all möjlighet att omplacera vapnet.