Inte bundna av beslut

 

Ledande hos polismyndigheten i Västra Götaland insåg till slut att man lade sitt krut på fel ställe. Man skulle få en effektivare handläggning av målskjutningsärenden och prioritera sina resurser. Så man tog beslut 2014-05-09:

- Handläggarsektionen ska förbättra samarbetet med länets skyttekretsar och skytteföreningar. Föreningarna spelar en allt viktigare roll då större tilltro ska sättass till föreningsintyget i samband med behovsprövningen.

- Inrätta en referensgrupp med deltagare från skytterörelsens huvudorganisationer. Referensgruppen ska i samverkan med polismyndigheten bland annat vara delaktig i arbetet att säkerställa kvaliten i nuvarande och framtida föreningsintyg.

- I normalfallet ska föreningsintyget anses som ett tillräckligt underlag för licensgivning för de fyra första vapnen. För dessa vapen ställs inga ytterligare krav på särskild aktivitet med det sökta vapnet. Fortfarande gäller dock att beslutsfattandet utgår från varje enskilt ärende med åtgärder som krävas utöver det som anses vara normalfallet.

Detta beslut ansågs allmänt vara klokt. Samarbete är alltid av godo, referensgruppen kom till stånd och har ökat den ömsesidiga förståelsen.

Men att föreningsintyget skulle räcka för den som har upp till 4 vapen har definitivt inte slagit igenom, i varje fall inte när det handlar om förnyelse av en femårslicens. Där kräver man fortfarande bevis på aktivitet och man förklarar att man inte känner sig bunden av ett tidigare beslut.

Dessutom anser man att detta beslut bara kan gälla när man söker första gången på ett vapen. Vid förnyelse ska det fortfarande krävas bevis på aktivitet.

Och oavsett vilka bevis som presenteras är dessa på förhand underkända. Detta har man som arbetsprincip.