Försäljning med förhinder ...?

 

En vapenägare i Västra Götaland fick avslag på sin ansökan om förnyad femårslicens. Inte helt oväntat, i detta län har man utvecklat en praxis att neka allt som bara går att neka och det gör man genom att underkänna den grad av aktivitet som vapenägaren har haft med vapnet.

Vapenägaren överklagade beslutet och fick inte gehör hos Förvaltningsrätten eftersom denna domstol har utvecklat en praxis att hålla med polismyndigheten i stället för att hävda att lagstiftningen inte innehåller någon kvantifiering av aktivitet och att därför polismyndigheten inte kan använda detta som grund för avslag.

Så vapenägaren överklagade vidare till Kammarrätten. Inte heller där fick han gehör för sina argument.

Kammarrättens dom innebar att polismyndighetens beslut skulle vinna laga kraft 8 december 2014. Några dagar innan sålde vapenägaren vapnet till en skytt i Stockholm.

Under hela tiden för överklagande hade vapenägaren, på polismyndighetens uttryckliga order, vapnet kvar hemma men fick inte använda det efter licensens utgångsdatum. Det är den olagliga praxis man tillåter sig att ha i Västra Götaland.

Köparen i Stockholm sökte licens men fick problem eftersom polismyndigheten i Stockholm betraktade vapnet som illegalt - det fanns ju ingen giltig licens på det.

Vapenägaren förklarade situationen för polismyndigheten i Stockholm och där beklagade man det agerande som kollegorna i Västra Götaland hade. Nu skulle man lägga pannan i djupa veck men det lutade åt att vapenägarens köpare skulle få avslag och så fick man överklaga den vägen.

Tyvärr hade vapenägaren inte överklagat Kammarrättens dom till Högsta Förvaltningsdomstolen. På SVF brukar man ofta rekommendera detta. Att domstolen skulle bevilja prövningstillstånd är uteslutet så det hela är endast för att vinna tid innan polismyndighetens beslut vinner laga kraft. Då kan åtminstone inte polismyndigheten i Västra Götaland hävda illegalt vapeninnehav - det är ju på deras order man har kvar vapnet hemma.

Men så snart polismyndighetens avslag vinner laga kraft MÅSTE man se till att bli av med vapnet rent fysiskt. Helst om man kan lämna det till en vapenhandlare men annars måste man deponera det hos polismyndigheten, även om man har träffat avtal med en köpare.

Man är fortfarande juridisk ägare till vapnet men man har inte giltig licens och får därför inte ha kvar vapnet hemma. Inte ens i det föga lagrespekterande länet Västra Götaland.

Det är dock inte rimligt att endast vapenägaren ska komma i kläm när det faktiskt är polismyndigheten som är skuld till den uppkomna situationen.

I hela lagstiftningen saknas dessutom regler för just förnyelse av femårslicenser och där har både lagstiftarna och Rikspolisstyrelsen lämnat landets vapenägare i sticket.

Hittills har ingen åklagare tagit upp en anklagelse för olaga vapeninnehav. Något enstaka fall har man tittat på men avskrivit, troligen därför att man insett att det är myndigheten som är skuld till situationen, inte den enskilde.

Vapenägaren följer ärendet.