Vad är ett "byte" ?

 

Enligt språkvetarna består ett byte i att A ger B en grej och B ger A en grej. Då har man bytt.

Om däremot A säljer sin grej och sedan köper B:s grej, då är det inte ett byte utan A har skaffat en ersättning för sin grej genom att överta B:s grej.

Därför är det fel av polismyndigheten i Västra Götaland att rubricera det som "byte" om man först begär att A ska sälja sitt vapen innan han kan få licens på B:s vapen. I den situationen har A skaffat ett ersättningsvapen genom att köpa B:s vapen och det är inte samma sak som ett byte.

Men språkförståelse är tyvärr inte särskilt utbrett ...