Skanåkers krönika: Vill man döda skyttesporten?

 

I alltfler fall nås vi av beskedet att en idrottsskytt har fått avslag på sin ansökan om förnyad femårslicens på enhandsvapnen.

I de flesta fallen har han redan haft vapnen i 2 eller flera femårsperioder och aldrig haft några problem med att få licenserna förnyade. Inte förrän nu.

Dessutom har han tidigare, genom att lagstiftningen medger att den som förnyar flera femårslicenser samtidigt bara behöver betala en avgift, lagt om samtliga sina femårsvapen så att de förfaller samtidigt. Detta gjorde inget tidigare men idag är situationen helt annorlunda.

Han söker då förnyad licens på kanske 5 vapen. Han har varit aktiv med dem i olika hög grad (man är ju alltid mest aktiv med vapen i kaliber .22LR eftersom den ammunitionen är billigast) och har intyg från sin förening om aktivitet både på träning och i förekommande fall på tävlingar, interna och/eller externa.

Men då möts han av kalla handen. Det blir avslag på alla 5 vapnen. Inte med ett enda vapen anses han ha varit "tillräckligt aktiv". Trots att det inte finns någon måttstock att jämföra med.

Vad polismyndigheten således säger till sökande är att "du ska inte ha några vapen alls och du ska inte syssla med skytte". Avslaget är således mera ett uttryck för polismyndighetens egen negativa inställning till civilt skytte än ett uttryck för lagstiftningens begränsning.

Självfallet överklagas ett sådant orimligt beslut eftersom det i dagens läge är omöjligt att sälja ett vapen och då återstår endast skrotning, med stor penningförlust för sökanden. Detta är ju inte särskilt lockande så sökanden överklagar naturligtvis polismyndighetens beslut, i hopp om att domstolarna har bättre kläm på lagstiftningen än polismyndigheten.

Men då kommer överraskningen. Är Sverige en rättsstat? Trodde ni det? Ledsen, då får ni revidera er uppfattning rätt rejält. Domstolarna går nämligen inte på vad lagen säger utan sitter och "tycker" och då brukar man tycka samma som polismyndigheten.

Eftersom sedan domstolar av princip leker "Följa John" för att göra det enkelt för sig tar man varandras "tyckandedomar" som intäkt för att skapa en praxis.

Endast en domare hade kurage att gå emot denna parodi på rättsskipning men det såg man snabbt till att eliminera. Det har inte hamnat några fler vapenmål på denna domare ...

Och vad blir resultatet? Färre illegala vapen? Färre illegala skjutningar på storstädernas gator?

Nä, dessa aktiviteter pågår ostört. Men det som händer är att skyttesporten långsamt men säkert förtvinar. En framgångsrik idrottsgren får således stryka på foten för en myndighets snedvridna ambition att kompensera sitt tillkortakommande med de illegala vapnen.

Vi måste gå till motvärn. Vår sport ska inte behöva dö ut på grund av kriminellas agerande!

Hälsningar
Ragnar Skanåker