Skanåkers krönika: Valet är ditt!


I mitten av september går vi till val. Denna gång känns det mera ödesmättat än tidigare. Hur ska vi som vapenägare rösta för att få en riksdag och en regering som fokuserar på de verkliga problemen och inte gör oss legala vapenägare till syndabockar för vad de kriminella och deras illegala vapen ställer till med?

De flesta partier säger unisont att det är på de illegala vapnen man ska lägga sina resurser. Det är där som problemen finns, inte hos de legala vapenägarna. Så även de regerande partierna. Trots detta beordrade man utredningar som har som delmål att ytterligare skärpa villkoren för de legala vapenägarna. Ett klart slöseri med utredningskapacitet och absolut inte effektivt när det gäller att bekämpa kriminalitet och illegala vapen.

Detta val angår även dig som vapenägare. Valet bestämmer vilka omständigheter som ska styra över din vardag. Ta kontakt med olika valkandidater för olika partier i ditt valdistrikt. Fråga om deras inställning till jakt och skytte och legala vapen i största allmänhet. Fråga om deras inställning till att låta en annan myndighet än polisen sköta vapenlicenser - och nöj dig inte med förhoppningen att det blir bättre nästa år när alla 21 polismyndigheterna slås samman till en enda. Det som i grunden är tänkt fel idag blir inte bättre av att alla blir en myndighet eftersom samma personer med all säkerhet kommer att sitta kvar och ta med sig sina uppfattningar och värderingar in i den nya myndighetens skal.

Kanske att det blåser nya friskare vindar i den politiska stiltjen. Kanske fångar man upp de strömningar som finns inom väljarkåren och som begär att man fokuserar på problemen där problemen finns och inte ägnar sig åt onödig byråkrati med den falska förhoppningen att vi då kommer att förvandlas till ett laglydigt paradis på jorden och slippa alla skjutningar på gator och torg.

Ja, drömma kan man. Men de kriminella struntar blankt i lagar. Så enkelt är det.

Vi är inte kriminella. Vi struntar inte i lagar. Vi vet att vi måste vara extremt laglydiga, annars dras våra licenser obönhörligen in. Till och med en lindrig fortkörning förbi en plåtpolis kan leda till att dina vapen ifrågasätts. Då är du ju inte en laglydig person. Fast detta inte har ett dugg med dina vapen att göra.

Även där ska man fokusera på rätt problem. Att bli av med vapenlicenser på grund av en fortkörning står inte i proportion till vartannat.

Det kan man ju också fråga riksdagskandidaterna om .....

Hälsningar
Ragnar Skanåker