Inte mer makt åt RPS !


Polisens makt över vapenlicenser ger osäkert rättsläge. Så säger Erik Lakomaa i en artikel i Svensk Jakt.

Den senaste vapenlagsutredningen SOU 2013-7 (där utredaren Doris Högne Rydheim är rektor vid Polishögskolan) föreslår att Rikspolisstyrelsen (RPS) ska få auktorisera föreningar som vill syssla med jakt- eller målskytte.

Denna utredning ligger till grund för den proposition som ska komma nu i vår. Om Regeringen går på utredningens linje innebär det att man ger ännu mer makt till RPS att skapa regler för vad som ska godkännas. Då kan man t.ex. hindra sportskytteformer som man inte gillar.

Dessutom vill utredningen i texten införa ännu ett luddigt begrepp, "särskilda skäl", som anses vara ett lägre ställt krav än "synnerliga skäl".

Det vore bättre att man skrev in i lag eller förordning vilka synnerliga eller särskilda krav som gäller. Annars skapar man ännu mer rättsosäkerhet.

Alla luddiga begrepp måste definieras. Riksdagen kan inte ge detaljregler om allt. Om Riksdagen släpper igenom ett luddigt begrepp måste Regeringen ta sitt ansvar och i sin förordning förklara vad detta luddiga begrepp ska innefatta. Då först får man en rättssäkerhet så att både myndighet och medborgare vet vad lagen kräver. (Tidigare har Regeringen som svar på kritik menat att det är domstolarnas sak att i praxis definiera sådana luddiga begrepp - hur domstolarna nu ska kunna göra det ...)

Vi har ju sett genom åren att RPS inte heller har tagit något ansvar för luddiga begrepp. Trots att man har en "carte blanche"-paragraf i Vapenlagen (11 kap 2 § punkt f ) vilket också påpekades i SOU 2013:7 har man inte rört en fena för att reda ut de trassliga situationer som uppstod när polismyndigheten i Västra Götaland började tillämpa egna regler för förnyelse av femårslicenser.

Det hade varit enkelt för RPS att sätta ihop klara regler för vilka krav man skulle ställa på en idrottsskytt för att han skulle beviljas förnyad femårslicens. Men då hade ju inte polismyndigheterna kunnat hålla på med sitt godtycke ...

Att ge utökade befogenheter till en myndighet som inte har skött sitt nuvarande uppdrag utan verksamt bidragit till att laglydiga medborgare får sina vapen mer eller mindre konfiskerade kommer bara att leda till än mer rättsosäkerhet. RPS har visat att man i grunden är negativ till legalt vapenägande och till en god rättsordning. Då ska man överhuvudtaget inte syssla med den sortens myndighetsutövning.