Krav på tävling !!!


En idrottsskytt sökte förnyad licens på ett enhandsvapen. Han hade redan innehaft vapnet i 5 + 5 år.

Tiden gick, polismyndigheten ringde upp skytten och begärde uttryckligen att få tävlingsresultat. Skytten svarade att han ville ha detta skriftligen. Det kunde han inte få.

Därmed gick det hela i stå och efter 4 månader begärde polismyndigheten ånyo i telefon att få in tävlingsresultat. Skytten begärde att få kravet skriftligen.

Och denna gång fick han det! Ett brev där polismyndigheten vidhåller sitt krav på tävlingsresultat för att han ska beviljas förnyad licens på sitt vapen.

Som vi alla vet vid det här laget finns det inget som helst krav på tävlingsdeltagande eller -resultat i vapenlagstiftningen. Polismyndigheten har därför inte lagstöd för att KRÄVA tävlingsresultat. Vad man däremot kan begära som bevis på att skytten är aktiv är ett aktivitetsintyg från föreningen som talar om hur många gånger skytten har varit på banan och hur många gånger av dessa han har använt sökt vapen. Därutöver är också resultatlistor från interna och externa tävlingar klara bevis på att man har registrerats som aktiv.

Polismyndigheten har skyldighet att känna till vapenlagstiftningen och får inte kräva något som inte har lagstöd.

Ärendet rapporteras till JO, både för onödig tidsutdräkt och för icke lagstödda krav.