Omsökning grytpistol


En jägare sökte förnyad femårslicens på sin grytpistol som dessutom var ombyggd från flerskotts till enskotts (och således inte skulle ha femårslicens).

Efter en månad kom ett kuvert innehållande ett frågeformulär för jaktgevär, det man fyller i när man söker femte eller sjätte jaktvapnet och ska redovisa vad man använder befintliga till. Eftersom det inte stod något ärendenummer på blanketten visste han inte heller vem han skulle vända sig till så han ringde på måfå till avdelningen för att få klarhet.

Då fick han veta att det troligen var någon i receptionen som tyckt att det behövdes hjälpas till för tillståndsavdelningen och på eget bevåg skickat ut detta formulär. Ingen handläggare på tillståndsavdelningen hade gjort det, helt enkelt därför att han ännu inte hade fått någon handläggare.

Jägaren uttryckte sin oro för att man inte skulle hinna behandla hans ärende innan det nuvarande tillståndet gick ut. Han fick dock en försäkran om att man skulle hinna klara av hans ärende innan dess ...

Och var någonstans var detta? Jo, Västra Götaland, naturligtvis. Där handläggningen på tillståndsavdelningen blivit en visa i hela landet. Kanske lite orättvist eftersom flaskhalsen inte är där utan hos juristerna, som tillskansat sig makten att slutligen avgöra varje ärende och verkligen visat sig sakna kunskap om jakt, skytte, vapen och juridik och i stället skapar sina egna lagar.