Omfattande träning EJ skäl ...


I mål 7846-12 har Kammarrätten i Göteborg anslutit sig till Förvaltningsrättens bedömning i mål 11488-11 om en idrottsskytt som sökte förnyade tillstånd för sina 5 enhandsvapen.

"ME har visat att han under tiden mars 2009 - augusti 2011 tränat regelbundet vid 2-7 tillfällen per månad (med uppehåll från början av november till mitten av mars varje år) samt att han under år 2011 deltagit i 2 tävlingar. Det underlag ME har presenterat som stöd för sitt behov av 5 enhandsvapen kan inte anses visa att han har ett sådant speciellt behov som krävs för att synnerliga skäl ska anses föreligga."

Eftersom fallet inte rör en medlem i SVF kan vi inte bedöma om han har visat aktivitet med samtliga 5 vapen. Men han hade redovisat "föreningsaktivitet vid 49 tillfällen, därtill kommer träning".

Detta är en av de få gånger vi har sett en ren kvantifiering som har blivit underkänd. Alla parametrar är som sagt inte bekanta men det låter som om denne skytt har varit mycket aktiv, i varje fall med en del av de 5 vapnen.

Är det kanske antalet (5) på en gång som har skrämt polis och domstol?