Skanåkers krönika: Hur ska vi rösta?


Det är inte så långt kvar till nästa val. September 2014 ska vi återigen fatta beslut om vilken fraktion av den politiska horden som ska styra landet.

Vi har i decennier (under alla typer av regeringar) sett att legala vapenägare betraktas som parias i samhället. Allt vad buset hittar på, alla illegala skjutningar (och alla andra brott också, för den delen) slår tillbaka på landets legala vapenägare trots att det har vetenskapligt bevisats att det inte är de legala vapnen och deras ägare som står för brottsligheten.

Detta har lett till att vi legala vapenägare hukar oss inför nästa slag som vi vet kommer förr eller senare. Var det inte "1995 års vapenlagsutredning" som presenterade sin utredning SOU 1998:44 och i den framhöll att man visserligen som idealet såg utvecklingen i England där myndigheterna i ren panik fick igenom "Small Arms Ban" och drog in alla privata vapen för målskytte (jaktvapnen vågade man inte röra) men inte ansåg att detta skulle vara möjligt att genomföra för tillfället i Sverige?

Och vad blev därefter följden? 35% ökning av alla vapenrelaterade brott i hela samväldet plus ett berg av vapen som staten inte har råd att lösa in ...

Inte bara den vapenutredningen har varit inne på expropriationstemat. Även den senaste, SOU 2013:7, vill expropriera privatägda helautomatiska tävlingsvapen tillhörande landets elit av skyttar med dessa omoderna vapen. Vilket inte skulle ha någon som helst inverkan på de kriminellas små behändiga UZI och liknande vapen.

Men det är dags att vi slutar att huka oss. Dags att vi står upp för legala vapenägares rykte, för vår bevisade laglydighet (är vi inte laglydiga ryker licenserna omgående), för vår viltvårdande gärning, för vår fostran av skyttar till ansvarsmedvetna och disciplinerade idrottsutövare, för vårt historiska samlarintresse att bevara värdefulla vapen för våra efterkommande. Vi har ingen anledning att huka oss längre!

Var finns det parti som förstår detta? Och som vågar stå för detta?

Ett parti som inser att man inte kommer åt kriminaliteten genom att lagstifta om legala vapen. De kriminella ger ju högaktningsfullt f-n i lagstiftningen.

Ett parti som förmår ta krafttag emot brottslighet och kriminalitet. Som ser till roten till det onda och agerar emot denna cancersvulst på samhällskroppen.

Det partiet kan lugnt räkna med över 600.000 vapenägares röster. Plus deras familjemedlemmars och sympatisörers.

Hälsningar
Ragnar Skanåker