Skanåkers krönika: Tala med kluven tunga?


Redan när man läste utredningen SOU 2013:7 hörde man ekot av Rikspolisstyrelsens åsikter. Detta förstärktes genom direkta citat från både Fappar och uttalanden.

I sitt remissvar som du kan läsa i referat på sid 13 i denna tidningen uttalar sig Rikspolisstyrelsen bland annat om den nuvarande vapengarderoben för målskjutning som omfattar 10 enhandsvapen och 8 andra vapen. För oss pistolskyttar är det just enhandsvapnen som intresserar.

Rikspolisstyrelsen menar att vapengarderoben inte spelar någon roll eftersom "synnerliga skäl" krävs från första enhandsvapnet. Därför skulle man kunna slopa denna specificering om 10 enhandsvapen.

Det lät ju bra så långt. Men vad kom i nästa andetag från denna myndighet?

Jo, i stället skulle man införa en mindre vapengarderob om 4 vapen + 2 om man har behov, med jaktgarderoben som modell. Detta trots att målskjutning med enhandsvapen och jakt med gevär inte har skuggan av en likhet med varandra mer än att det smäller i ena änden ... Målskjutning med enhandsvapen är en precisionsidrott och för att nå maximalt resultat behöver man trimma in sitt tävlingsredskap så att det blir optimalt i förhållande till den egna handen och de egna ögonen och ändå uppfyller klassens reglementerade krav.

Med en sådan ordning viftar man med möjligheten att det ska vara tillräckligt med föreningsintyget för dessa 4 första vapen och först därefter ska det ställas mera krav.

För att motivera sitt uttalande tar man fram en ett år gammal statistik som säger att av 34.835 vapeninnehavare är det hela 30.939, dvs 89 %, som har max 4 enhandsvapen för målskjutning.

Det låter ju betryggande men hur kommer det sig då att vi som är aktiva inom målskytte känner så många skyttar som har mer än 4 vapen? Träffar vi bara de 2.421 skyttar som har 5-6 vapen eller de 1.478 skyttar som har mer än 6 vapen?

Denna statistik skulle således gälla både för moderna vapen och för svartkrutsvapen. Många aktiva svartkrutsskyttar har 5 enhandsvapen för de olika enhandsklasserna inom detta skytte.

Är det någon som tror på att en sådan inskränkning skulle göra det lättare att få fler enhandsvapen för målskjutning om man nu skulle bli intresserad av fler skyttegrenar?

Redan nu har vi ju märkt sedan ett par år att polismyndigheterna i landet gör allt de kan för att neka licens på ett vapen, antingen det gäller en förnyelse av en femårslicens eller ett nytt vapen man vill utöka sin arsenal med. Man ställer orimliga och icke lagstödda krav.

Vi har då inte märkt att Rikspolisstyrelsen har engagerat sig i detta och försökt styra upp polismyndigheterna. Tvärtom verkar det som om dessa har fullt stöd av Rikspolisstyrelsen bakom ryggen.

Plus att de backas upp av en samling okunniga förvaltningsdomstolar som inte vet ett dugg om skytte, vapen eller ens vapenlagstiftning eftersom de sitter och avkunnar domar med allmänna råd som grund. Detta strider mot grundlagen (Regeringsformen 1 kap 1 §) som säger att all makt ska utövas under lagarna.

Vi måste slå vakt om vår idrott och vi måste se var vi har våra sympatisörer. Det är uppenbart att Rikspolisstyrelsen inte hör till dem ...

Hälsningar
Ragnar Skanåker