Skanåkers krönika: Ett vettigt förslag


Många idrottsskyttar som bor i Västra Götaland har under cirka två och ett halvt år toppridits av polismyndigheten som kommit med det ena påfundet efter det andra för att neka förnyad femårslicens på flerskotts enhandsvapen för målskjutning.

Till att börja med krävde man resultatlistor från externa tävlingar för att överhuvudtaget överväga en ny licens. I enstaka fall krävde man också att den sökande skulle ha nått en framskjuten placering på listan. Men med tiden utkristalliserade sig en uppfattning om vad som verkligen behövdes för att bedöma en skytts aktiviteter. Man behövde således ha bevis för att skytten hade varit aktiv, i så fall skulle ny licens kanske beviljas. Det finns nämligen ingen måttstock på "aktiv" så det rådde i varje fall i Västra Götaland ett enormt godtycke på hur aktiv en skytt skulle vara för att få ny licens.

Domstolarna gick på samma linje. Upp till bevis! Vad domstolarna inte visste (och naturligtvis polismyndigheten också inte låtsades om) är att skytte består till 95% av träning, träning och åter träning. Fråga mig!

Endast ca 5 % av all aktivitet med vapen består av tävlingar. Inte ens jag deltar i alla tävlingar som finns utan jag väljer vilka jag vill delta i.

Så när man läser i en dom att "skytten har bara deltagit i 5 tävlingar de senaste 6 månaderna och med så liten aktivitet har han inget behov av sökt vapen" häpnar man. För oss som håller på med skytte är det uppenbart att detta är en skytt som är flitig på tävlingsbanan. Nästan en tävling i månaden, det är imponerande.

Men sådant vet naturligtvis inte domstolarna om. Man kunde ju anse att den som ska döma i ett vapenmål ska ha åtminstone ett litet hum om skytte så att man inte släpper ur sig sådana "grodor" som direkt avslöjar en djup okunnighet. Men ack nej, sådana krav ställs inte ...

Så det ankommer på oss skyttar att upplysa den fåkunniga domstolen om vad skytte innebär. Då först har den dömande instansen en möjlighet att göra en objektiv bedömning av fallet.

I den senaste vapenlagsutredningen kom utredaren med ett mycket vettigt förslag nämligen att om man hade sökt förnyelse av en femåring och handläggningstiden gjorde att licensens giltighetstid gick ut så skulle denna giltighetstid automatiskt förlängas så länge ärendet pågick. Detta innebär att skytten även under handläggningstiden fick använda sitt vapen för aktivt bruk. Denna praxis följdes också allmänt i landet fram till hösten 2010 när Västra Götaland satte in sin dödsstöt emot idrottsskyttet i regionen.

Eftersom den allmänna tendensen är att neka en förnyad licens och detta beslut sedan måste överklagas till förvaltningsdomstolarna kan den totala handläggningstiden i värsta fall uppgå till två år. Att påtvingas inaktivitet med sitt vapen under två års tid är barockt. En skytt behöver träna dagligen för att nå världsklass och flera gånger i veckan för att hålla en hyfsad standard.

Och har alla dessa resurser (= skattepengar) som läggs ner, både hos polismyndigheten och hos domstolarna, haft någon som helst inverkan på det illegala beståndet av vapen och det vapenvåld som florerar i kriminella kretsar? Nada! De kriminella struntar aktningsfullt i all vapenlagstiftning, de följer sina egna lagar.

Men det är tydligen politiskt gångbart att kräva hårdare vapenlagstiftning och restriktioner för landets laglydiga medborgare med skytte, jakt och samling som intresse.

Det ska vi komma ihåg när det stundar till val ...!

Hälsningar
Ragnar Skanåker