Museistriden bilagd


I början av december visste tidningarna att berätta att den långa striden mellan Beredskapsmuseet och SMHA nu hade slutat i en förlikning i Tingsrätten.

För att budskapet skulle komma ut i likadan form från båda parterna hjälpte Tingsrätten till med att formulera ett gemensamt pressmeddelande som kontrollerades och accepterades av båda parter innan Tingsrätten skickade detta till pressen. Texten var:

"Staten genom Statens Försvarshistoriska Museer och Stiftelsen Beredskapsmuseet har idag träffat en förlikning i tvistemålen vid Helsingborgs Tingsrätt.

Förlikningen innebär att statens äganderätt till omtvistade föremål har bekräftats. Parterna har ingått depositionsavtal avseende en del av föremålen. Avtalen gäller i tio år och kan sägas upp först om fem år. Resterande föremål ska återlämnas.

Parternas förlikning avser även andra föremål än de som formellt varit uppe i målen vid domstolen. Förlikningen innebär i denna del att staten inte gör anspråk på vissa föremål, depositionsavtal träffas beträffande andra och slutligen återlämnas en del föremål till staten.

Beredskapsmuseet står för delar av statens rättegångskostnader.

Efter denna förlikning kvarstår inte några tvistiga frågor mellan parterna."

På Beredskapsmuseets hemsida fanns denna kommuniké intagen ordagrant.

Men gick man in på SFHM:s hemsida fick man en annan och mera detaljerad bild. Visst kom huvuddragen med men det redogjordes också mera i detalj för tvisten och vilka föremål den omfattat.

Man klarade således inte att hålla den överenskommelse man träffat inför Tingsrätten att endast publicera den presskommuniké som Tingsrätten hjälpte till med att formulera utan man måste få frossa i detaljer ....

Men skrattar bäst som skrattar sist. Vad SFHM har lagt stora pengar på kanske i slutändan inte var värt alla dessa pengar (som ju egentligen skulle ha kommit de anknutna museerna tillgodo i form av bidrag, det var ju detta som var SFHM:s uppdrag enligt regleringsbrevet, inte att slösa bort pengarna på advokatarvoden och icke auktoriserade transporter av museigods).

Man kan ana att det är något på gång inom SFHM. På en annan flik av deras hemsida utannonseras en post som stabschef för myndigheten. Detta blir en ny befattning och staben kommer att ha 5-6 anställda.

Bland den nye stabschefens arbetsuppgifter märks bland annat "bevakning, tolkning av lagar och förordningar".

Om ett år förväntas den nye stabschefen ha byggt upp en väl fungerande stab med goda relationer till myndighetens avdelningar.

I kompetensen ska ingå att den nye stabschefen är samarbetsvillig och på ett konstruktivt och lösningsfokuserat sätt kan samarbeta med alla delar av organisationen och bidra i olika typer av projekt. Han ska vara lyhörd och smidig och ha en god förmåga att upprätthålla nätverk inom och utom sin egen profession.

För en utomstående låter det som en enorm kompetenshöjning hos myndigheten att få en sådan stabschef Särskilt intressant är att han ska arbeta med lagar och tolkningar av lagar.

Vi ska hoppas att han också har en större respekt för överenskommelser som stadfästs av domstol än vissa av de nuvarande medarbetarna .....

Men som man säger på Beredskapsmuseet: Nu blickar vi framåt. Det har naturligtvis tagit mycket tid och energi att hålla på med omyndighetsbekämpning och denna tid och energi vill man hellre lägga på sin verksamhet.

SFHM angav på sin hemsida att Beredskapsmuseet får betala 250.000 av SFHM:s rättegångskostnader (vilket i sig endast är en liten del av den totala kostnaden).

Detta får Beredskapsmuseet dela upp på 5 år vilket gör den ekonomiska belastningen lite mer uthärdlig.

Men om du har en slant till övers, skicka ett bidrag till Beredskapsmuseets bankgiro 5265-9638. Alla bidrag, stora som små, är välkomna.

Beredskapsmuseet har utkämpat en Davids kamp emot en statlig Goliat som har haft stora resurser att kasta in för att bekämpa ett museum som hela tiden har följt lag och ordning och inte böjt sig för enväldigt godtycke och expropriering av museiföremål.

Som ordspråket säger: det är bättre att ge en hund ett ben än att slåss med den.