Skanåkers krönika: Vem ska man jaga ...?


Vi har gått in i ett nytt år och som den födda optimist jag är hoppas jag på att myndigheter och domstolar ska börja se oss skyttar som den laglydiga medborgargrupp vi är och sluta jaga oss med blåslampa för att till varje pris ta ifrån oss våra vapen och vår hobby.

Det finns ett underförstått uppdrag till landets polismyndigheter att "minska antalet vapen i samhället". Som vanligt har man utelämnat ett litet men ack så betydelsefullt ord, "illegala". Många källor intygar att det inte är de legala vapnen som är problemet i samhället utan de illegala, som man inte har kontroll över.

Samtidigt läser man att Regeringen har gett Rikspolisstyrelsen och Tullverket i uppdrag att minska införseln av illegala skjutvapen till landet. Detta är en fortsättning på ett uppdrag från juni 2011 till de båda myndigheterna att kartlägga omfattningen av den illegala införseln, något som har lett till ett samarbete om gemensamma operativa insatser.

Allt detta är synnerligen lovvärt och det är här som man skulle sätta in resurserna. Men i stället används massor av tid till att jaga aktiva skyttar som ska bevisa in absurdum att de är just aktiva. En synnerligen laglydig medborgargrupp har i ett svep degraderats till kvalificerade lögnare som berättar sagor bara för att få behålla sina vapen.

Och kan man inte bevisa sin aktivitet säger både polismyndighet och domstol NJET. Ingen förnyad licens på den pistolen, inte!

Vad uppnår man med detta? Den som inte får en förnyad licens måste ju sälja vapnet till någon annan skytt (helst i ett annat län än Västra Götaland) så vapnet skrotas ju ändå inte. Det kommer tillbaka i cirkulation. Och efter ett tag kommer den missgynnade skytten att, vis av skadan, ha samlat på sig en mängd dokumentation om sina aktiviteter och söka en ny licens på ett liknande vapen som det han tvingades att sälja.

Det finns många skyttar som resignerar och säger att "nu slutar jag med detta och börjar spela golf i stället". Sedan säljer man alla sina vapen till andra skyttar i andra län och så har skytterörelsen blivit en skytt fattigare. Men inte har antalet legala vapen i samhället minskat ....

Under tiden kan man med fog misstänka att det bara väller in illegala vapen (eller vapendelar som i landet sätts ihop till kompletta vapen, det är det senaste tipset i sammanhanget).

Ingen på denna jord, vare sig Rikspolisstyrelsen eller Tullverket, har någon som helst koll på vad som kommer in i landet på illegal väg. Det är ju bara vi legala skyttar som är registrerade och kontrollerade. De kriminella rycker på axlarna och fortsätter sina interna uppgörelser på våra storstadsgator. Helt utan att störas av lagens långa arm.

De kriminella ligger alltid steget före. Myndigheterna är således handikappade redan från starten.

Men de får inte ta ut sin frustration över detta på oss laglydiga legala skyttar och jägare. Det är inte vårt fel att buset förser sig med vapen.

Hälsningar
Ragnar Skanåker