Vridet i Malmö


En femårslicens på en pistol med tillhörande växelsats skulle förnyas och gällande licens skulle gå ut 22 januari. Eftersom Västra Götalands-idéerna har spridits även till Skåne fick vapenägaren avslag. Han var för närvarande inte tillräckligt aktiv, tyckte polismyndigheten.

Vapenägaren tränar flitigt men deltar inte i särskilt många tävlingar med vapnet. Att det inte finns något lagkrav på tävlingsdeltagande tog man ingen hänsyn till.

17 januari beslöt polismyndigheten att avslå ansökan. Den överklagades naturligtvis den 23 januari och således var ärendet numera ett domstolsfall. Det har också börjat behandlas i domstolen.

Döm om vapenägarens förvåning när han ett par dagar senare får en vapenlicens, men bara på själva pistolen, inte på växelsatsen. På denna vapenlicens daterad 24 januari står som ändamål "Förvaring" och som särskilda villkor "Skott får ej avlossas". Licensen har en giltighetstid av ett år och går således ut 2013-01-24. Men mellan 22 och 24 januari fanns ingen giltig licens ...

Har Malmö polismyndighet alldeles på egen hand kommit på ett litet Columbi Ägg ?

Genom att ge en förvaringslicens slipper man problemet med vad man gör med ett vapen som formellt numera är illegalt eftersom licensen har gått ut och polismyndigheten har avslagit förnyelsen. Nu behöver inte polismyndigheten ta ställning till om vapenägaren ska lämna in vapnet till polismyndigheten eller ej. Med tanke på att polismyndigheterna numera till nära 100% avslår förnyelse av femårslicenser skulle det kunna leda till att polismyndigheterna fick ta hand om en uppsjö av vapen under överklagandetiden och det verkar man inte vara intresserad av.

Men det som är konstigt är att man tar två olika beslut på samma vapen. Kan man verkligen både neka licens för målskjutning och sedan ge licens för ett annat ändamål än det sökta? I och med att man ger en licens ska ju ärendet falla i domstolen men det har det ju uppenbart inte gjort.

Vad gör vapenägaren i detta fallet? Kan han överklaga polismyndighetens beslut att han får ha kvar vapnet för förvaring?

Han får inte låna ut vapnet till någon annan som är behörig att låna ett sådant vapen eftersom skott ej får avlossas och den som lånar inte vill låna vapnet för förvaring enbart.

Och hur gör han med växelsatsen? Den har inte fått någon temporär förvaringslicens.

Han får i och för sig sälja vapnet men detta var ju inte hans mål, han ville ha kvar det för sitt idrottsskytte.

Agerandet får mer och mer drag av hönseri.