Kommentarer till lagrådsremiss


Gangsterkrigen i Malmö har påskyndat en lagrådsremiss "Vissa åtgärder mot illegala vapen" där en av huvudpunkten är att definiera skillnaden mellan vapenbrott och grovt vapenbrott.

I det samlade yttrandet från jakt/skytte/samlarorganisationerna kritiserar man grundtanken att dela in skjutvapen i kategorierna "särskilt farliga", "farliga" och "mindre farliga". Alla skjutvapen är farliga om de används fel. Därför har också skytte- och jägarorganisationer stränga interna säkerhetsföreskrifter.

Att definiera ett vapen som "av särskilt farlig beskaffenhet" är rent vilseledande.

Likaså anmärks på att man i texten har en icke existerande vapentyp "halvautomatisk kulsprutepistol".

I remissen har man betecknat patroner i kaliber .357 Magnum och 9 mm Parabellum som särskilt kraftfulla och därmed särskilt farliga. Båda används mycket inom idrottsskytte och Parabellum hör till de "mindre kraftfulla" av marknadens 9 mm-patroner.

Det är orimligt om vapen med kikarsikten eller ljuddämpare skulle anses särskilt farliga. Nästan alla kulgevär som används för jakt har kikarsikte som är ett tillståndsfritt tillbehör. Ljuddämpare är tillståndspliktigt men finns på många jaktvapen. Skulle denna typ av utrustning göra vapnen "särskilt farliga" skulle definitionen tappa sin betydelse.

Som "särskilt farliga" anges också "grovkalibriga gevär avsedda för militärt prickskytte". Om man med detta menar kulgevär i kaliber .50 BMC är det förståeligt då detta är en patron med renodlat militärt syfte. Många andra kalibrar har ett militärt ursprung men är lämpliga för jakt, t.ex. .308 Winchester och den gamla 6.5x55. Detta måste förtydligas i lagtexten.

Skrivningen om vapentyper och farlighetsgrad kan slopas eftersom övriga angivna indikationer räcker till för att rubricera ett vapenbrott som grovt.

Det måste gå att döma den som vistas på t.ex. en nattklubb med ett vapen för grovt vapenbrott, oavsett vapentyp. Syftet med innehavet är då rimligen att använda det för brottslighet av något slag eftersom det saknas legala skäl att ha vapnet med sig.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I övrigt innehöll lagrådsremissen ett förslag till ny paragraf i vapenlagen att skjutvapen och ammunition får föras in i landet endast om införseln anmäls till Tullverket och det är ju inget att säga om en sådan paragraf utom att de kriminella knappast lär bry sig om den ...

Det är bra när fackfolk kan komma in redan på detta stadium före propositionen och rensa bort sådant som ofta avslöjar stor okunnighet inom området ...