Avlasta polisen!


Idag sysslar polisen inte bara med brottsbekämpning, nej, man har tusen och en andra uppdrag som tar kraft från det man egentligen vill syssla med, att utreda och bekämpa brott.

Idag är det polisen som utfärdar pass. Men detta kan lika gärna göras av t.ex. Skatteverket, som utfärdar identitetskort.

Likaså får polisen ta hand om berusade personer vilket man inte anser sig ha rätt kompetens för. En person som är så berusad att han är en fara för sig själv behöver i första hand vård och då är det sjukvården som borde ta hand om fylleristen. (Det är faktiskt inget brott att bli full.) Det har ju hänt att personer har dött i arresten eftersom de där bara får sova ruset av sig och personalen inte har medicinsk kompetens.

Ta hand om vanvårdade djur är också en sak som borde läggas på andra axlar. Brott emot djur blir däremot polismyndighetens sak att utreda.

Hantering av hittegods är en annan uppgift som man anser borde hamna någon annanstans. Fördelen är att det bland hittegods ibland kommer in saker som hör hemma i brottsutredningar men den lilla procenten kan man nog hitta ändå.

Tillsyn av hotell, inspektioner av farliga istappar och tillståndsgivning för demonstrationer borde hamna på kommunens bord i stället.

Polisen nyttjas ofta för rena transporter, s.k. handräckningar (t.ex. att hämta en vapenägares vapen). Det leder till att man får avbryta planerade uppgifter för att i stället vara som en taxirörelse.

Ja, listan kan göras lång över allt som har hamnat på polisens bord utan att kanske egentligen höra hemma där.

För vapenägarnas del har det blivit alltmer tydligt att tillståndsenheterna oftast saknar juridisk och/eller teknisk kompetens för sitt uppdrag. En rejäl avlastning för polisen borde ju då vara att överföra dessa uppgifter till Länsstyrelsen.

SVF har tidigare föreslagit Regeringen att återinföra Länsstyrelsen som första instans att överklaga förvaltningsbeslut till och låta förvaltningsdomstolarna vara påföljande instanser i kedjan. Med de goda erfarenheter från Länsstyrelserna som landets legala vapenägare har skulle belastningen på förvaltningsdomstolarna kunna minska drastiskt.

Men det är faktiskt ännu bättre att lägga besluten direkt på Länsstyrelsen, då behöver man inga överklaganderutiner överhuvudtaget. Det vore en verkligt smart lösning på de problem som polismyndigheternas tillståndsavdelningar snarare skapar än avhjälper.