En handlingskraftig riksdagsman!


Larmrapporterna om polismyndighetens i Västra Götaland egna regler för att neka licens vid förnyelse av femårslicenser har fått riksdagsmannen Sten Bergheden att reagera.

Han har låtit undersöka hur långa handläggningstiderna för vapenlicenser är i Sverige och i de nordiska grannländerna. I Sverige är genomsnittet 1 månad, i Finland 2 veckor och i Danmark 1-2 dagar. Polisen i Sverige kan inte heller uppge hur många vapenhandläggare de har eller hur många arbetstimmar dessa lägger ner.

Det är inte rimligt att jakt- och skytteintresserade i Sverige ska behöva vänta så länge på att få sina licenser. Det som är möjligt i Finland och Danmark borde också vara möjligt i Sverige, säger Sten Bergheden.

Jag kan förstå att det i vissa fall kan ta lite längre tid om något är oklart med förvaring, specialvapen m.m. men för en normalansökan ska det inte behöva ta denna tid, säger han vidare.

Polisen måste bli bättre på att korta sina handläggningstider!

Nu kommer Sten Bergheden att besöka jakt- och skytteföreningar, vapenhandlare och polisen för att diskutera vad som kan förbättras och hur vi kan minska handläggningstiderna för vapenlicenserna.

Ett välkommet initiativ! Att bli uppmärksammade på denna nivå måste vara högst genant för polismyndigheten, särskilt den med hemsnickrade regler ...