Tillståndsenheten ger sig inte ...


En snabb kontroll visade att i varje fall den första av domarna som går emot Västra Götalands tillståndsenhet har överklagats. Den domen är inte en lika total utskåpning av polismyndighetens icke lagstödda krav som den andra domen som har tagits två dagar senare.

Tidigare har man arrogant sagt på tillståndsenheten att man tänker fortsätta med att ställa sina krav ända tills att en domstol säger att det är fel. Nu har man kommit i det läget att domstolen totalt sågar polismyndighetens krav men ändå vill man inte ge upp och rätta in sig i ledet. Nej, man hoppas att Kammarrätten ska gå emot och ge polismyndigheten rätt trots Förvaltningsrättens glasklara argumentering.

Och de som gör detta är utbildade jurister. Så lite respekt för lagen har anställda vid en rättsvårdande myndighet att man tveklöst slösar ännu mer skattemedel på att föra en process vidare där man har fått en så svidande kritik ! Ofattbart för varje ekonomiskt tänkande människa!

Se också vad detta har inneburit för dem som redan har fått sina fall malda i domstolskvarnen och inte fått gehör för samma åsikter som nu bejakas ... det är stora förluster i pengar och framför allt en stor ilska över att lagar inte följts.

Det ryktas dock att man på tillståndsenheten har ändrat sin policy på senare tid och att man i de nu pågående ärendena nöjer sig med föreningsintyget plus ett aktivitetsintyg skrivet av klubben. Okay, det kan man tveklöst acceptera. Men det ska inte läggas någon värdering på detta aktivitetsintyg så att polismyndigheten tar sig för att avgöra vem som har varit "tillräckligt aktiv" eller inte. Det finns fortfarande inte lagstöd för att tillämpa någon sådan hemmasnickrad måttstock.

"Kriget" fortsätter ....