Vapenlagshistoria


Har man sysslat med vapenlagstiftning i några år börjar man fundera i banor som "Hur började det med lagstiftning?" och "När blev vapen egentligen licenspliktiga?" och "När började man använda begreppet synnerliga skäl?"

Den som fått möjlighet att studera juridik vet säkert var han ska leta för att hitta alla historiska dokument. Men att som lekman forska fram detta är inte helt lätt. Det nutida skeendet kan man hitta på Internet men sådant som ligger i förra seklets första hälft finns inte datoriserat. Möjligen kan man hitta gamla skrifter om man forskar på något bibliotek där man har sparat gamla propositioner och liknande lagtexter.

Men en skytt och f.d. rådman vid Förvaltningsrätten i Göteborg, Claes Linder, har gjort detta forskningsarbete och skrivit ihop en uppsats som är verkligt intressant läsning om man gillar vapen, lagtext och historia. SVF har fått tillstånd att publicera uppsatsen på sin hemsida och den finns där under fliken "Aktuellt".

Denna uppsats har använts i ett flertal rättsfall och kommer att vara ett värdefullt dokument för att belysa bakgrundshistorien till ett av de omtvistade och odefinierade begreppen i vapenlagstiftningen, "synnerliga skäl". Idag använts begreppet som ett tillhygge mot legala idrottsskyttar men så var det inte tänkt från början.