Ett hån mot skyttar !


Sedan ca 1 1/2 år bedriver polismyndigheten i Västra Götaland en kampanj att få bort så många enhandsvapen som möjligt från det civila beståndet. På annat sätt kan man inte tolka det faktum att ca 99% av alla idrottsskyttar som söker förnyad femårslicens på ett flerskotts enhandsvapen får avslag med motiveringen att de inte har varit tillräckligt aktiva.

Att det inte finns någon lagstödd och fastslagen norm för hur aktiv man måste vara för att få förnyad licens generar inte polismyndigheten. Begreppet "aktiv" är ju inte definierat i vapenlagstiftningen och då anser polismyndigheten att man har rätt att själv definiera detta på vilket sätt man vill, dvs "aktiv = inte aktiv".

Detta med att en myndighet måste ha lagstöd för sina beslut tar man med en klackspark. Man vet ju att när ärendet överklagas och går vidare så kommer ändå förvaltningsrätten att jamsa med i beslutet och de andra två instanserna kammarrätt och högsta förvaltningsdomstol bryr sig till 99% inte om att ta upp frågan. Den är väl inte tillräckligt intressant för domarkåren, kan man tänka ... "Vapen är ju usch och hemskt så det tar vi inte upp ... Inte lagstöd, näää, det kan ju inte stämma, det är ju polismyndigheten som har beslutat och en svensk myndighet gör alltid rätt."

Och representanter för polismyndigheten har uttalat att man kommer att fortsätta med sin avslagspolicy tills att någon domstol säger att det är fel.

Men polismyndighetens agerande har gjort att ärendena dragit ut på tiden. 18 veckor eller mer var en normal handläggningstid och detta påverkade även rena rutinärenden som tog orimligt lång tid och det var naturligtvis genant för en myndighet som har att ge service till allmänheten, den allmänhet vars tjänare myndigheten ska vara.

Så länspolismästaren gick ut med ett cirkulär till handlare och intresseorganisationer att nu minsann hade man som mål att 80% av licensärendena skulle vara färdigbehandlade och beslutade inom 30 dagar. Gällde ansökan en handlares försäljning av ett jaktvapen skulle 90% av ärendena vara klara inom dessa 30 dagar.

Det låter naturligtvis lovande. Men kom då ihåg att "färdigbehandlad" inte är synonymt med beviljad licens, det kan lika gärna innebära ett avslag. Och ett standardavslag av den modell vi har sett de senaste 18 månaderna på förnyad femårslicens för ett enhandsvapen borde man kunna prestera på 30 minuter snarare än 30 dagar: "Njet, vi kommer aldrig att anse dig tillräckligt aktiv."

Så polismyndighetens ambitiösa skrivelse kan bara uppfattas som ett rent hån mot idrottsskyttar. "Nu ska vi bli snabbare på att ge er avslag, det var väl bra!!!"

Denna systematiska förföljelse av idrottsskyttar påverkar naturligtvis inte det illegala beståndet av vapen utom att man bäddar för att även de skyttar som hittills har följt lagen börjar överväga att strunta i den. "Kan polismyndigheten strunta i lagen så kan väl vi också." Det är sådana kommentarer man på SVF får höra när förbittrade skyttar skickar över sina avslagshandlingar så att de kan få hjälp med att överklaga.

Att sälja ett enhandsvapen är numera så gott som omöjligt i Västra Götaland. Marknaden är totalförstörd. Vilken skytt vill investera i ett vapen som han efter 5 år inte får behålla?

Är det detta som är polismyndighetens mål? Bort med legala vapen så att i stället de illegala vapnen får en större marknad? I så fall är man kanske på rätt väg.

Tänk om man i stället hade lagt alla dessa mantimmar på tillståndsenheterna på brottsbekämpning! Det hade med all säkerhet lett till fler uppklarade mängdbrott och ett effektivare utnyttjande av skattemedel.

Och nog är det frustrerande att den kritik man tagit åt sig rör handläggningstiderna snarare än kvaliteten på besluten ....