Tillståndsenheten får bakläxa igen ...


En medlem sökte licens på 3 kulgevär med Remington rolling block-mekanism för samling. Han bedömde att en samling om 10 vapen skulle räcka för att belysa det han fann intressant inom området "perioden 1860 och framåt". Han lämnade in en lång lista med vapen att välja ur men det var omöjligt att i förväg binda sig för en exakt specifikation, det berodde på tillgången.

Polismyndigheten gav avslag med motiveringen att han hade valt att begränsa sin samling för att undgå att hans totala vapeninnehav medför krav på värdeskåp. Därmed var han ingen seriös samlare. (Att vapen med modellår före 1890 inte kvalificerar för värdeskåp missade man tydligen.)

Förvaltningsrätten instämde i Rikspolisstyrelsens allmänna råd i Fap 551-3 att den sökande bör ha ett seriöst intresse för samlarverksamheten. Att den sökande ville begränsa sig till 10 vapen innebar dock inte att han inte kunde anses ha ett seriöst intresse.

Övriga krav på en samlares personliga kvalifikationer ansåg Förvaltningsrätten uppfyllda i och med att medlemmen hade vapen sedan tidigare.

Kravet i de allmänna råden att samlingsområdet ska vara någorlunda avgränsat och att begränsningen bör vara så klart angiven att det är möjligt att senare avgöra vilka vapen som har sin givna plats inom en viss samlingsinriktning ansåg Förvaltningsrätten vara uppfyllt och tillräckligt specificerat av den sökande eftersom vapentyperna var preciserade och att det som var gemensamt och förenar vapnen var den speciella mekanismen rolling block.

Därmed ansåg Förvaltningsrätten att det saknades skäl för polismyndigheten att avslå ansökan och dömde att den sökande skulle beviljas tillstånd i enlighet med sin ansökan.

Det återstår att se om polismyndigheten överklagar...