Ny myndighet ska granska polisen


Folkpartiet kräver att en ny fristående myndighet ska inrättas som löpande granskar polisens arbete.

Idag granskas polisen av Rikspolisstyrelsen. Men Rikspolisstyrelsen ingår själva i polisens organisation. Den löpande tillsynen måste gå utanför polisens korridorer, säger Johan Pehrson (fp), rättspolitisk talesman för sitt parti.

Frågan var uppe redan 2003 men förslaget från en statlig kommitté avvisades, bland annat för att det skulle bli för dyrt. Detta kritiserades av JO med flera.

"Det är inte rimligt att förvänta sig att polisen har en förmåga att kritiskt granska sig själv." Orden är Jerzy Sarneckis, professor i kriminologi.

Även SVF skulle hälsa en sådan myndighet med glädje. Inte för den polisiära delen utan för granskning av tillståndsenheternas arbete, att det följer lagarna.