Utökad jaktgarderob m.m. föreslås


I en motion 2011/12:Ju233 föreslår Sten Bergheden (m) att en jägare med fem års erfarenhet av jakt ska kunna få möjlighet att utöka sin jaktgarderob från dagens 4+2 till 8 vapen.

Man kan behöva ett extra vapen för en speciell jaktform eller ett speciellt jaktbyte, t.ex. vildsvin, björn eller älg. Många ärver också vapen som kan ha betytt mycket för någon i många år och man vill låta vapnet gå vidare i familjen.

Kunniga, erfarna och ansvarsfulla jägare bör därför få möjlighet att utöka sin vapengarderob, om behov finns, anser motionären.

Det ska sägas att vapenlagstiftningen utesluter inte att man ska kunna få fler jaktvapen än 6 men då ska man ha "ett mycket kvalificerat behov". Detta begrepp är naturligtvis inte exemplifierat i lagstiftningen vilket har fått till följd att så gott som ingen får något sjunde jaktvapen och det var ju inte riktigt så lagen var tänkt att fungera.

För många räcker det med 6 vapen men det finns de som verkligen har behov av fler jaktvapen än så. Det skulle därför vara en välkommen ändring i lagstiftningen om man med stigande erfarenhet kunde få licens på fler vapen än garderobens 6 och detta skulle då också kunna täcka behovet för den som ska ut på storviltsjakt i Afrika och behöver en speciell bössa för ändamålet.

Motionären har också tittat på dagens regler för hantering av vildsvinskött och föreslår lättnader i motion 2011/12:MJ240. Livsmedelsverkets nya förslag innehåller så många föreskrifter att de riskerar att skapa så mycket extra arbete för jägaren att han avstår från att skjuta vildsvin och sälja köttet.

En annan intressant motion från samma penna är 2011/12:K256 om myndighetsutövning, ärendebehandling och kompetenshöjning. Kunskapen om förvaltningslagen behöver förbättras för tjänstemän som utför myndighetsutövning. En felaktig och bristfällig handläggning kan orsaka personer och företag stor skada och blir kostsamt för samhället när JO eller domstolar i onödan får ta upp prövningar.

Detta är något som landets legala vapenägare verkligen har fått erfara. Godtycke, bristande juridiska kunskaper och bristande tekniska kunskaper präglar ofta handläggningen av vapenärenden. En kompetenshöjning vore verkligen välkommen.