"Men vi har skåp ..."


Far och son bor tillsammans och har gemensam förvaring av sina vapen.

Men far blev oskyldigt anklagad för hot (friades av tingsrätt) och polisen kom i november 2010 för att hämta hans vapen. Just då höll han och sonen på med vapenvård men polisen tolkade det som att de inte hade godkänt säkerhetsskåp. Därför kom de en månad senare i december 2010 och hämtade även sonens vapen med motiveringen att han hade brutit mot förvaringsbestämmelserna.

Båda fallen överklagades naturligtvis men Förvaltningsrätten gick inte helt oväntat på polisens linje och avslog överklagandet.

Ärendena går nu vidare till Kammarrätten. Vapenägaren följer ärendet.

Det hör till saken att far och son hade ett äldre vapenskåp som bara var godkänt fram till 2010-12-31. Men sonen hade beställt ett nytt skåp som levererades 2010-02-16 och därmed hade båda med god marginal ordnat sin vapenförvaring enligt lagen.

Det nya vapenskåpet stod i övervåningen men hämtande tjänstemän från polismyndigheten bekvämade sig inte att gå upp i övervåningen och kolla hur vapnen förvarades. Man påstod i stället att sonen hade sagt att det inte fanns något vapenskåp i huset och att man förvarade sina vapen i vapenställ i undervåningen. Varför sonen skulle påstå något sådant när han hade införskaffat ett nytt skåp många månader tidigare saknar helt logik.

Det är fullt tillåtet att ta ut sina vapen ur skåpet och göra vapenvård och under tiden låta vapnen stå i ett vapenställ eller hänga på en vägg. Man har ju hela tiden vapnen under uppsikt och då är det inte fråga om förvaring.

Man får mellan raderna intryck av att det handlar om rent trakasseri och en motvilja mot att överhuvudtaget kommunicera med varandra. Därvidlag brister polismyndighetens representanter helt i respekt för Förvaltningslagens principer som säger att du ska kommunicera med medborgarna så att dessa förstår dig.

Likaså brister man i sin uppgift att kontrollera. Skulle sonen ha sagt att det inte fanns något vapenskåp hade man dubbel anledning att följa med upp i övervåningen och se hur vapnen förvarades där. Således en anmärkningsvärd underlåtelse .....