Uppfyll EU:s krav !


När Sverige gick med i EU på 1990-talet ställdes kravet att medborgarna skulle kunna få sina klagomål emot myndigheterna prövade i två instanser. Då hade vi endast en instans, Länsstyrelsen, som prövade om ett myndighetsbeslut följde lagen eller ej. På Länsstyrelsen satt jurister som kunde läsa lagen och om den klagande hade rätt blev det bifall till överklagandet.

Men Länsstyrelsens beslut kunde inte överklagas vidare till en högre instans och därför ansågs detta inte fylla EU:s krav på rättssäkerhet och garanterad prövning i två instanser.

Således lades denna typ av klagomål över till Länsrätten (numera Förvaltningsrätten). Som andra instans fanns då Kammarrätten och som tredje instans Regeringsrätten (numera Högsta Förvaltningsrätten). Allt var frid och fröjd och vi uppfyllde EU:s krav.

Men inte så länge. Efter några år kom beskedet att det inte längre var självklart med prövning i andra instansen Kammarrätten. Man måste begära prövningstillstånd för både den och nästa instans.

Så lätt var det att sätta EU:s krav ur spel. Ty det var precis detta man gjorde för åtminstone de legala vapenägarna eftersom det är mycket sällsynt att man får prövningstillstånd i Kammarrätten.

Hittills har ingen makthavare tagit upp frågan om att Sverige inte längre följer EU:s krav. Med typisk svensk foglighet accepterar man att EU:s rättsregler sätts ur spel.

Det finns en lösning på problemet

Återinför Länsstyrelsen som första instans för sådana ärenden där man idag måste begära prövningstillstånd till Kammarrätten och Högsta Förvaltningsrätten. Behåll Förvaltningsrätten som andra instans, med de högre instanserna som ytterligare säkerhetsnivåer.

Chansen är stor att arbetsbelastningen på Förvaltningsrätten sjunker rejält när det gäller vapenärenden.

Plus att man följer EU:s krav att det ska finnas två instanser där medborgarna garanterat får sina mål prövade.