Baggböleri ?


En vapenägare fick sina licenser indragna pga ett läkarintyg. Han skrev ett brev till polismyndigheten och förklarade hur han ville fördela sina vapen mellan en dotter och en son, vilka han själv ville behålla som minnesvapen och vilka som skulle skrotas.

Som envar kan förstå räckte detta inte för att föra över licenser etc. Men polismyndigheten rörde inte en fena för att upplysa vapenägaren om vilka åtgärder som krävdes för att alla hans önskemål skulle tillgodoses. Tvärtom, man väntade ut 3-månadersrespiten för överlåtelse och ordnade sedan med en värdering av vapnen för inlösen.

Ett av vapnen var mycket värdefullt och den värdering som gavs var rena skambudet, cirka 10% av vad vapnen var värda, om ens det.

Polismyndigheten tog beslut om inlösen till dessa värden vilket naturligtvis överklagades. I överklagandet begärdes också att vapenägaren skulle "återfå försutten tid" så att hans barn kunde ansöka om licenser, han själv ansöka om minneslicenser och resten gå till skrotning.

När en polismyndighet får besked om att vapen vid värdering har åsatts en anmärkningsvärt låg summa bör man ana oråd, att någon försöker sko sig. Att backa hela förfarandet så att man kan sköta alla formaliteter för att vapenägaren ska få det som han vill ha det borde vara en självklarhet, utan att domstolen ska besluta om det.

- - - - - - - - - -

Uttrycket "baggböleri" myntades på den tiden när "träpatronerna" reste runt i landet och lurade av bönderna deras skogar till vrakpris.