Skanåkers krönika: Att tjuta med ulvarna


Alltsedan den hemska massakern på Utöya i Norge har media överbjudit varandra i fördömandet av det använda halvautomatiska geväret Ruger Mini-14. Det är som om fokus har flyttats från gärningsmannen till redskapet.

Flera polismyndigheter med Rikspolisstyrelsen i spetsen har uttalat att det har beviljats licenser för vapnet för jakt (54 stycken enligt Rikspolisstyrelsen), i strid med den förra året införda skärpningen i lagstiftningen (Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2010:9) som säger att ett halvautomatiskt gevär, för att vara tillåtet, ska vara ursprungligt konstruerat och tillverkat för civilt bruk. Exakt hur denna skärpning har införts har inte redovisats av Naturvårdsverket och det är inte fastställt om denna text har funnits med i någon remissrunda.

En sådan lagstiftning förutsätter en historisk kunskap som vapenhandläggare sällan har. Om man inte har gett polismyndigheterna mera utförlig hjälp än så för sin bedömning kan man inte klandra dessa om något har blivit fel.

Nej, drevet går och man ska visa handlingskraft genom att dra tillbaka licenser på ett specifikt vapen.

Det är nästan som om man trodde att världen skulle bli mindre farlig om just detta vapen försvann från marknaden. Då glömmer man att de flesta som dödades under Andra Världskriget sköts med en enkel pistol i kaliber .22LR. Och att man i kriminella kretsar inte väljer en halvautomatisk Ruger Mini-14 utan en liten och behändig helautomat typ UZI.

Och hur har man tänkt sig att göra med de cirka 350 exemplar av Ruger Mini-14 som har getts licens på före denna lagregel trädde i kraft? Enligt sagda lagregel får man nämligen behålla sin licens om den har beviljats före lagen trädde i kraft.

Det är då inte bara Ruger Mini-14 man får behålla utan även alla andra halvautomatiska kulgevär som har beviljats licens före lagändringen trots att så gott som alla har militäriskt ursprung.

Sedan är det en helt annan sak att ingen har användning för ett 30-patroners magasin varken för jakt eller målskjutning. Man kan heller inte köpa ett sådant magasin som tillbehör till en Ruger Mini-14. Men det är lätt att anpassa ett sådant magasin från en Ak5 till Ruger Mini-14 (eller någon annan bössa). Den tekniska lösningen är inte omöjlig.

Men man kan inte förbjuda magasin eftersom de inte är licenspliktiga. Ännu.

Men hela detta mediadrev visar hur lätt det är att falla in i den allmänna kören och lägga skulden för en massaker på ett vapen i stället för att lägga den på handen som höll i vapnet.

Vi måste stå upp för sanningen! Annars är vi fega! Det är inte vapnen i sig som är farliga, det är när fel hand håller i dem.

Hälsningar

Ragnar Skanåker