Uddevalla backade!


Denna polismyndighet ingår i Västra Götaland, länet som har gjort sig känt för att ställa icke lagstödda krav och till och med öppet redovisa denna sin bristande respekt för lagar och grundlagar på polisens egen hemsida.

Till att börja med följde även Uddevalla samma mönster när det gällde en medlems förnyelse av femårslicenser för 5 enhandsvapen. Man begärde in tävlingsresultat och för att kunna avgöra om medlemmen hade "en mycket aktiv tävlingsverksamhet" ville man få in "flera tävlingsresultat" vilket också medlemmen skickade in plus ett intyg från klubbens ordförande om hans aktiviteter.

Dessutom påpekade naturligtvis medlemmen att tävling inte är obligatoriskt, att det man krävde endast fanns i ett allmänt råd som inte har juridisk status av lag och att kravet således inte hade lagstöd.

Sedan fick medlemmen en "första kommunikation" på mer än 2 tättskrivna sidor att polismyndigheten övervägde ett avslag. Fortfarande var det idel allmänna råd i Fap 551-3 som man åberopade.

Svaret blev samma som tidigare, att träning också är godtagbart skäl för licens, att allmänna råd inte är lag, att myndigheter fått kritik i utredningen om en ny förvaltningslag (SOU 2010:29) för att man struntar i att söka stöd i lag för sina beslut och att polismyndighetens krav saknade lagstöd.

Det gick 6 veckor, sedan kom licenserna.

Skönt att åtminstone en av polismyndigheterna i Västra Götaland förmår läsa innantill i lagböckerna och tillämpa lag framför allmänna råd.

Om Rikspolisstyrelsen hade rensat i sina allmänna råd skulle polismyndigheten ha klarat av ärendet "så snabbt, enkelt och billigt som möjligt" som Förvaltningslagen säger.