Vakna sent ...


Pappan avled av hjärtinfarkt under älgjakten. Polisen kom till platsen och obduktion visade naturlig dödsorsak.

2 veckor senare sökte ena sonen licens på ett av dödsbovapnen. Han påpekade att det var från dödsboet.

Lite mer än 18 månader efter dödsfallet fick den andra sonen licens på 3 av vapnen. Även han påpekade att det var vapen från dödsboet.

Nu återstod 2 vapen. När första sonen efter 8 år sökte på dessa två vapen vaknade man till liv på polismyndigheten. Oj, hur många andra sådana fall kunde det finnas, stönade man.

Men bättre sent än aldrig. Man sände omedelbart en kallelse till de båda sönerna och deras 81-åriga moder att de skulle komma till polismyndigheten och svara för olaga vapeninnehav.

Normalt får ett dödsbo efter mycket kort tid ett brev från polismyndigheten att man har 1 år på sig att avveckla vapnen och att det därefter kan bli tal om inlösen. Men enligt polismyndighetens register levde fadern fortfarande ... trots att man sett honom död och fått ett obduktionsprotokoll och trots att sönerna varje gång påpekat att det var vapen från dödsboet.

Godmorgon. Dags att vakna nu och skylla på efterlevande?

Och inte nog med det. Polismyndigheten begärde i telefon att sonen skulle lämna in de kvarvarande vapnen för skrotning. I så fall skulle bröderna slippa åtal för olaga vapeninnehav.

Elfte budordet i vapenägarens katekes är fortfarande: Allting skriftligt!

Sonen fick per fax instruktioner att förklara för polismyndigheten att de har skyldighet att besluta om inlösen av kvarvarande vapen när dödsboåret har gått till ända. Så hade inte skett och därför måste polismyndigheten NU besluta om inlösen av vapnen ifråga och ordna med värdering. (För det ena vapnet fanns det dessutom en köpare, det andra kommer troligen att skrotas.)

Dödsboförvaltare är den 81-åriga modern och vapnen har hela tiden med polismyndighetens goda minne förvarats hos henne. Således kan inte sönerna åtalas för olaga vapeninnehav, de har inte innehaft vapnen.

Och polisen har inte vare sig före eller efter avvecklingsårets utgång tagit hand om vapnen.