Oladdat vapen


Grundregel nr 1 i all vapenhantering är: betrakta alla vapen som laddade.

Man ska således ha respekt för att man handskas med en tingest som, fel använd, kan få ödesdigra konsekvenser inte bara för den som håller i vapnet utan i högsta grad också för andra.

När man lämnar över ett vapen till någon annan ska man därför se till att vapnet inte är laddat, dvs man lämnar över ett öppet vapen där man tydligt kan se att loppet är tomt.

Den som får ett vapen överlämnat till sig ska också begära att det överlämnade vapnet är tomt. Kan man inte se det, ska man vägra att ta emot vapnet.

Undantag naturligtvis när båda parter är medvetna och överens om att det vapen som lämnas över är laddat.

Följer man denna enkla grundregel kan ingen oväntad situation uppstå, man har eliminerat varje risk för mänskligt slarv eller glömska.

Och framför allt: ta det lugnt, gör inga förhastade rörelser. Mer än ett vådaskott har gått av på grund av bristande kontroll över de händer som håller i ett vapen.

PS. Nyligen kunde man läsa i pressen att en polismyndighet hade sänt till Statens Kriminaltekniska Laboratorium (SKL) ett vapen med fullt magasin och en patron i loppet. Jaja, det är väl inte så lätt hos polismyndigheterna heller .....