Enstaka LOB ingen belastning


Vapenägaren har tidigare berättat om den skötsamma ynglingen som jobbade hårt på fälten på dagen, inte åt eller drack och sedan gick på hamnfestival på kvällen och tog ett par öl. Han blev illamående och satte sig på en båtstäv medan han väntade på att det skulle gå över. Hans vänner stod bredvid och höll koll på honom.

Men ett par poliser som skulle hålla ordning på festivalen tog hand om ynglingen (som var lugn och fin, det fanns bråkiga element i närheten men dessa brydde sig poliserna inte om) och förde honom till stationen. Där togs inga som helst alkotester men ändå ansåg man ynglingen omhändertagen enligt LOB.

När han ett halvår senare sökte licens på sitt första jaktgevär blev det nobben. Det skulle gå minst ett par år efter en LOB, ansåg polismyndigheten. Det hjälpte inte att vännerna intygade att ynglingen bara mådde illa och i övrigt var kapabel att ta hand om sig själv med vännernas bistånd.

Beslutet överklagades till Förvaltningsrätten som inte oväntat gick på polismyndighetens linje.

Målet gick vidare till Kammarrätten och i överklagandet påpekades bland annat att polismyndigheten inte hade några bevis för att ynglingen hade någon viss promillehalt eftersom man inte tagit något som helst alkoprov. Att han luktade öl var inte så konstigt, det var ju det enda han hade fått i sig på hela dagen.

Kammarrätten var i sin dom av en helt annan mening än Förvaltningsrätten och polismyndigheten:

"Enligt Kammarrättens mening kan inte enbart den omständigheten att en sökande nyligen har varit föremål för ett enstaka omhändertagande enligt LOB i sig medföra att denne ska anses olämplig att inneha vapen. I en sådan situation finns det dock anledning att närmare utreda vad som framkommit om själva omhändertagandet och om sökandens levnadsförhållanden i övrigt. En sådan prövning har inte gjorts och bör i första hand göras av polismyndigheten."

Så Kammarrätten upphävde Förvaltningsrättens dom och polismyndighetens beslut och återförvisade ärendet till polismyndigheten för fortsatt handläggning.