Licensfria vapen "svartmålas"


Den som har skaffat sig ett luftvapen eller ett start/signalvapen före år 1988 får även efter att vissa sådana vapen blivit licensbelagda behålla sina vapen utan licens. Detta anges i Vapenlagen (1996:67) i undantagsbestämmelserna som säger:

4. Den som vid lagens ikraftträdande är berättigad enligt andra punkten i övergångsbestämmelserna till lagen (1987:1008) om ändring i vapenlagen (1973:1176) att inneha ett start- eller signalvapen utan tillstånd får även fortsättningsvis inneha vapnet utan tillstånd.

SFS 1987:1008 trädde i kraft 1988-01-01.

Det finns signalpistoler med hål framåt och sådana med hål uppåt. För att ge ljudsignal gör detta ingen skillnad och vapenlagstiftningen har inte gjort någon skillnad på denna punkt. (Det finns ingen beskrivning av hur ett start- eller signalvapen ska se ut för att vara licensfritt.)

Gaspistolen Colt Government 1911 A1, som före 1988-01-01 köptes licensfritt från flera hobbyföretag och järnaffärer, har kaliber 9 mm men det går inte att använda vanlig ammunition för 9 mm i pistolen, då sprängs den.

Gaspistolen Record 08, som också den kunde före 1988-01-01 köpas licensfritt från flera hobbyföretag och järnaffärer, har kaliber 8 mm men det går inte att använda vanlig ammunition för 8 mm i pistolen, då sprängs den.

I regel får man inte ens in en vanlig patron i loppet, det är för trångt.

Ingendera använder vad man betecknar som vanlig ammunition (hylsa, krut, projektil) utan har en drivpatron med vaxförslutning innehållande krut och i mynningen införes en bägare där ljusmedlet lägges. När patronen avlossas skjuts ljusmedlet ut och antänds. Patronen har således ingen projektil.

Ska man använda pistolen som startvapen räcker det med drivpatronen.

Båda är synnerligen realistiskt utformade (precis som dagens soft air guns). Men de har aldrig varit tillverkade som skjutvapen i lagens mening.

Bland signalpistoler finns två typer: de med kaliber omkring 26 mm är rent militära vapen medan de lågkalibriga har byggts för civilt bruk.

I ett beslagsprotokoll kunde man läsa beteckningen "tårgaspistol" på dessa signalvapen. Uppenbart användes en sådan beteckning för att det skulle låta värre än vad det var ... Den korrekta beteckningen är gaspistol.

Tårgasammunition (och överhuvudtaget ammunition med liknande fyllning som utvecklar en gas) har tillverkats sedan före första världskriget och kan t.ex. köpas i Tyskland. Patronerna är byggda för att endast kunna användas i särskilda signalpistoler och dessa gaspistoler säljs fritt i Tyskland till den som fyllt 18 år.

När undantagsbestämmelsen i Vapenlagen infördes 1987/1988 visste man således om att det existerade gaspatroner och att dessa kunde användas i vissa signalpistoler. Ändå beslöt lagstiftarna att behålla licensfriheten för dessa vapen om man hade införskaffat dem före lagens ikraftträdande.

Tårgaspatroner och andra gaspatroner är inget som gemene man använder. En signalpistol laddas med annan ammunition som är avsedd att ge en rökpuff och en knall.