Förvaring hos föräldrar


En vapenägare studerade och delade lägenhet med några studiekamrater. Eftersom han jagade på föräldrarnas jaktmark vid gården sökte han och fick tillstånd att förvara sina vapen hos föräldrarna.

Detta är ett undantag eftersom man har personligt ansvar för sina vapen. Det kan man inte ta på samma sätt om man har förvaring hos annan.

Och det spelar ingen roll att man jagar på föräldrarnas mark. Det är inte jaktmarkens belägenhet som avgör var vapnen ska förvaras, det är ägarens möjlighet till personlig uppsikt över vapnen som avgör. Det är många som har nekats att förvara vid jaktmarken hos föräldrarna eftersom man ju då inte längre kan ha uppsikt över vapnen.

Vapenägaren blev klar med studierna, fick arbete och flyttade till egen lägenhet. Tillståndet att förvara hos föräldrarna hade fortfarande 6 månader kvar.

Men nu hade hans egen situation ändrats, nu hade han möjlighet att själv förvara hemma och ha sitt vapenskåp i sin egen lägenhet.

Han fick därför rådet att omgående ta kontakt med sin polismyndighet och förklara att hans boendesituation hade förbättrats och höra om han skulle ha kvar vapnen hos föräldrarna tiden ut eller om man redan nu ville stryka denna särskilda förvaringsföreskrift.

Skulle han bara ta hem vapnen till sin lägenhet kunde han riskera att bryta mot förvaringsföreskriften. Så i detta fall var det absolut att rekommendera att han skulle diskutera läget med sin vapenhandläggare.