Skanåkers krönika: Samhällskvalitet


Som medborgare blir man nästan chockad av att läsa att Rikspolisstyrelsen fått regeringens uppdrag att effektivisera polismyndigheterna runtom i landet. Är det så dålig kvalitet på de lokalt styrande?

I sig är det kanske naturligt - Rikspolisstyrelsen är en tillsynsmyndighet för de i övrigt självständiga polismyndigheterna. Rikspolisstyrelsen ska vara en resurs för hela landets polismyndigheter.

Man kan förstå att det kan behövas lite hjälp och styrning när det gäller samlade insatser på det polisiära planet. Att kämpa emot den tilltagande och allt hårdare kriminaliteten är sannerligen ingen lätt sak. För den uppgiften behöver polisen all hjälp och allt stöd från medborgarna.

Men det finns en annan del av polismyndigheterna som också behöver effektiviseras. Det är den delen som vi legala vapenägare oftast har kontakt med: tillståndsenheten. Dessa behöver sannerligen effektiviseras på många håll.

Man upplever ofta att handläggarna inte har tillräcklig utbildning för sitt ansvarsfulla arbete. Detta måste i sig vara en källa till bristande tillfredsställelse för dem som arbetar med sådana frågor. Alla tycker om att göra ett bra jobb och få uppskattning för det man gör, ingen tycker om att behöva klä skott för taffliga instruktioner och oengagerad ledning.

Lösningen heter utbildning. Av en handläggare ska man, oavsett kön, kunna kräva kunskap om vapen och framför allt kunskap om lagar. En grundinställning att legala vapenägare inte är banditer och terrorister. Redan detta att man söker en legal licens visar ju att man vill följa lagen och inte har några skumma avsikter. Folk som är ute på skumraskstråt har helt andra kanaler för sina inköp och bekymrar sig sannerligen inte om att skaffa några licenser .....

Våra lagar är inte helt rigida. Lagstiftarna ger alltid utrymme för flexibilitet och eget tänkande. Men denna flexibilitet motarbetas också av Rikspolisstyrelsen som via allmänna råd söker styra tolkningen av lagtexten i bestämda fåror. Detta är både olagligt (det följer inte objektivitetsprincipen att ett allmänt råd måste hålla sig inom lagens ramar och varken utvidga eller inskränka lagen) och oetiskt av en myndighet som ska vara rättsvårdande.

Att det finns legala vapen i ett samhälle är inget tecken på dekadans eller laglöshet. Tvärtom, det är de icke officiella illegala vapnen som är rötan i samhället. Det är dessa man ska bekämpa, det är där man ska lägga krutet, då har man verkligen chansen att skapa en bra samhällskvalitet.

Låt det bli vårt motto för det nya året!

Hälsningar

Ragnar Skanåker