Omhändertagande


Om någon är anklagad för ett brott och det finns risk att vapnen kommer att missbrukas eller att licenserna kommer att dras in ska polismyndigheten ta hand om vapnen. Detta har man skyldighet till enligt lagen.

Så det är oftast ingen idé att överklaga själva omhändertagandet. Man får vänta tills nästa steg, att man antingen blir friad från misstanke om brott (och då ska man få vapnen tillbaka omedelbart) eller att man blir fälld och att då vapeninnehavet och licenserna ifrågasätts. Då först är det dags att protestera.

I dagens läge är det mycket lätt att bli fälld för t.ex. olaga hot, även om det inte finns några vittnen som styrker hotet. Likaså händer det att en man blir anklagad för kvinnofridsbrott och döms utan att det finns vare sig läkarintyg på skador eller vittnesutsagor som styrker anmälan.

Den vanligaste omhändertagandeorsaken man stöter på inom SVF är fylleri eller händelser där alkohol finns med i bilden. Ibland är fallet tveksamt och det finns ingen bevisning från polisens sida (man får ju inget testresultat som bevis på fylleriet) men ibland är det uppenbart och det råder ingen tveksamhet. Och det är inte bara rattfylleri som räknas, även om man är ute och blir omhändertagen enligt Lagen om Omhändertagande av Berusade (LOB) så får det återverkningar på vapeninnehavet.

Men också andra brott leder till att vapnen omhändertas. Redan i Fap 551-3 från 2002 hade Rikspolisstyrelsen bland brotten lagt till "bruk av våld mot person eller annat hänsynslöst eller kränkande beteende mot person" och hänvisat till de paragrafer som handlar om brott med sexuella inslag och liknande.

Som allvarlig brottslighet betraktas brott mot jaktlagstiftningen och vapenlagstiftningen, smuggling av vapen, djurplågeri, våldsbrott, narkotikabrott och grovt rattfylleri. När det gäller rattfylleri tycker även Rikspolisstyrelsen att man kan underlåta att ta licenserna om det var en enstaka händelse i en för övrigt nykter och skötsam person. Men det är bara ett allmänt råd och polismyndigheterna går inte alltid på det.

Sedan kommer ifrågasättandet av licenserna. Det är erfarenhetsmässigt mycket sällsynt att man återfår vapnen efter att ha begått ett sådant brott. Man får vara beredd på att omplacera vapnen och sitta i karantän 3-5 år.