För gammal?


En 82-årig vapenägare i Värmland hade licens på ett automatvapen. Han tillhörde de allra bästa i sin krets och var ett aktat namn bland automatskyttar.

För ett par månader sedan drog polismyndigheten in hans licens och han fick lämna ifrån sig vapnet. Orsaken? Han hade inte kunnat visa upp ett tävlingsresultat som sade att han tillhörde eliten i sin krets och då ansåg polismyndigheten att han inte hade behov av vapnet.

Vad polismyndigheten inte tog hänsyn till var att det i hans krets under förra året inte arrangerades något kretsmästerskap. Däremot hade han deltagit i en annan stor tävling och placerat sig mycket bra men detta ville polismyndigheten inte räkna honom tillgodo.

Enligt lagstiftningen ska man, när man söker licens, visa att man tillhör de 10 bästa i sin krets. Då får man licens. Men efter det finns det inget lagkrav på årlig kontroll att man fortfarande tillhör denna elit för att man ska få behålla sin licens.

Det är uppenbart att polismyndigheten konfiskerade licensen av åldersskäl. Men 82-åringen är synnerligen vital och aktiv skytt, med perfekt syn och hörsel, vid sina sinnens fulla bruk och lyckligt gift. Det fanns således inget juridiskt hållbart skäl för polismyndigheten att begå ett sådant övergrepp.