Skanåkers krönika: Vikten av samarbete

 

Revirpinkandets tid kan vara förbi och samarbetets era kan vara inledd.

Detta visar den samlade uppslutningen kring frågan om ekonomiska styrmedel (läs sanktioner) mot bly i ammunition som blev en följd av Normas inbjudan till en konferens i Åmotsfors. Representanter för skytterörelserna, jägarorganisationerna, näringslivet och intresseorganisationer, som väl alla tagits på sängen av regeringens utspel om ekonomiska styrmedel riktade mot bly i ammunition, enades om en skrivelse till makthavarna vars innebörd inte gick att ta miste på:

1. Konsekvensutredningen om bly har slagit fast att det inte fanns någon överhängande miljörisk med bly i ammunition.

2. Bly i ammunition utgör således ingen miljöfara.

3. Att i det läget, när det inte finns några realistiska alternativ till bly i ammunition, belägga denna med ekonomiska sanktioner saboterar den trovärdighet regeringen visade då man undanröjde det planerade blyförbudet.

En och en är vi inte starka men tillsammans kan vi göra oss hörda. Tillsammans har vi en sådan tyngd att det blir omöjligt för politiker att inte lyssna till vad vi har att framföra.

Våra organisationer representerar en god del av landets olika intresseorganisationer. När vi stöter på ett gemensamt hot mot våra intressen har vi skyldighet att agera, speciellt om hotet baseras på ren okunnighet och styrs av politiska mål.

När man vill ta ett politiskt beslut måste man inhämta expertisens utlåtanden så att man vet att man tar ett riktigt beslut.

All expertis har slagit fast att bly i metallisk form inte utgör något miljöhot. Varför då insistera på att behandla det som tidernas miljömarodör?

Jakten utgör en viktig samhällsinsats som landets jägare utför alldeles gratis - ja, de till och med betalar för att få utföra den. Så det kan inte vara jägarna som är målet för attacken.

Men skytte? En av våra största individuella idrottsgrenar förvisso, men det kan man väl bortse från?

Det gäller ju att avväpna folket. Media pumpas fulla med risken att våra vapen hamnar i orätta händer och då är det ju bäst att vi inte har några vapen.

Då är det bra att vi är många som ser klart och som inte är rädda att säga vår mening.

Därför är det viktigt att vi alla som har ett gemensamt intresse kopplat till vapen samarbetar mot alla yttre faktorer som försöker eliminera våra intressen: att jaga, skjuta på måltavlor och överhuvudtaget intressera oss för den del av vårt kulturarv som representeras av vapen.

Hälsningar

Ragnar Skanåker