Delat skåp? Nej!

 

Ett äkta par med en gemensam särskild föreskrift att de ska förvara sina vapen i var sitt godkänt säkerhetsskåp SS 3492 fick nyligen en ny särskild förvaringsföreskrift att de skulle förvara vapnen i ett gemensamt värdeskåp EN 1143-1.

Som argument hänvisade polismyndigheten till att lagen ändrats till att godkända säkerhetsskåp blev obligatoriska och att detta medförde att deras befintliga särskilda förvaringsföreskrift automatiskt blev annullerad.

Detta är fel. Enligt domstolsutslag utgör inte ändringen av en lag ett skäl för att betrakta en särskild förvaringsföreskrift som annullerad. Grunden är att den som fått den särskilda föreskriften ska kunna förlita sig på myndighetens beslut. Hans trygghet är därvid viktig.

Alltsammans bygger på ett allmänt råd i Rikspolisstyrelsens Fap 551-3 att man ska se till familjens totala vapeninnehav. Därmed åsidosätter Rikspolisstyrelsen flagrant den grundläggande uppfattningen i vapenlagstiftningen att man har ett personligt ansvar för sina vapen. Då kan man bara inte förvara dem ihop med någon annans vapen. Inte ens en familjemedlem ska ha tillgång till mina vapen och jag ska inte ha tillgång till familjemedlemmarnas vapen, det är fundamentalt.

Det äkta paret har därför överklagat polismyndighetens beslut, dels med hänvisning till befintlig särskild förvaringsföreskrift, dels med hänvisning till ren logik att man inte kan ta ett personligt ansvar för samförvarade vapen.

Dessutom har man hänvisat till Kammarrätten i Göteborg som i dom av 2007-05-09 i mål 3508-06 har bekräftat att det är helt enligt Vapenlagen 5 kap 2 § att förvara vapen i flera olika godkända säkerhetsskåp SS 3492. Detta måste i allra högsta grad också gälla när vapnen har två olika ägare.

Det hör till saken att mannen har 20 poäng (varav 2 är hänförliga till 1890-regeln och således inte ens i Rikspolisstyrelsens Fap 551-3 kvalificerar för förvaring i värdeskåp) och hustrun har 10 poäng. Var och en har således inte mer än vad som får förvaras i ett enda godkänt säkerhetsskåp SS 3492.

Som vanligt får man räkna med att Länsrätten går på polismyndighetens linje och att det först i Kammarrätten blir aktuellt med en juridisk bedömning .... om man får prövningstillstånd.