En ny chans

 

En vapenägare hade fått bifall i Länsrätten mot polismyndigheten som i sitt avslag hävdade att man bara kunde få vapen för sådana grenar som fanns hos de av Rikspolisstyrelsen för eget vapeninnehav godkända sammanslutningarna.

Polismyndigheten överklagade till Kammarrätten i Sundsvall som tog upp fallet till prövning.

Kammarrätten instämde i länsrättens bedömning att polismyndigheten inte på de angivna grunderna hade haft rätt att vägra licens.

Men därefter gjorde Kammarrätten en egendomlig kullerbytta:

"Det framgår emellertid inte av handlingarna i målet om något annat hinder för det sökta tillståndet föreligger. Målet ska därför återförvisas till polismyndigheten för fortsatt handläggning."

Normalt är att en domstol avgör ett ärende på de handlingar man fått. Har inte polismyndigheten respektive vapenägaren åberopat några andra skäl får man skylla sig själv.

I detta fallet anser således domstolen att polismyndigheten ska få en andra chans att hitta ett annat skäl att avslå vapenägarens licensansökan.

Andra kammarrätter har också tagit upp liknande fall och då gett vapenägaren rätt emot polismyndigheten. Utan att ge polismyndigheten en möjlighet att försöka hitta ett annat skäl att luta sitt avslag emot.

En liknande chans har oss veterligen aldrig getts till en klagande vapenägare.

Men nu har man fått problem hos polismyndigheten. Handläggaren måste lägga pannan i djupa veck och konsultera både chefer och Rikspolisstyrelsen för att försöka hitta något annat skäl att hänga upp ett avslag på. Annars återstår endast att skriva ut licensen.