Bly i ammo är ingen miljöfara

 

Alla undersökningar av skjutbanor och lakvatten från skjutvallar pekar entydigt mot en sak: det läcker inte bly från vallarna. Dessa fungerar som deponier.

Alla sakkunniga vetenskapsmän bekräftar också att metalliskt bly, dvs det som används i blyammunition, inte har någon mätbar miljöpåverkan och inte är biotillgängligt.

Det sura nedfallet är, tack och lov, ännu inte så surt att det påverkar t.ex. blyhagel ute i naturen. Vore nedfallet så surt skulle vi knappast kunna leva i den miljön.

Däremot hamnar blyhagel, som pickas upp av sjöfåglar, i en sur miljö i fågelns matsmältningsapparat. Den sura miljön påverkar blyet och leder till att det tas upp i organismen. Därför förstår och accepterar man att inte använda blyhagel vid sjöfågeljakt.

Om människor hade samma matsmältningsapparat som t.ex. andfåglar skulle även vi må synnerligen illa av att äta blyhagel.

Bly har genom sin täthet synnerligen goda egenskaper för ammunition. Alternativammunition av koppar är ingen lösning. Koppar är definitivt inte miljövänligt. Andra alternativ som guld och vismut är mycket dyra.

Stålhagel medför risk för skadeskjutningar och innebär stora ekonomiska avbräck för skogsindustrin. En enda fanerstock som skulle inbringat runt 800-1000 kr blir värd ingenting om den innehåller stålhagel när den förundersöks på sågverket.

Samma metalliska bly som av politiska skäl anses utgöra en miljörisk när det används för ammunition anses helt ofarligt när det används runt Telias kablar nere i jorden och t.ex. för kyrkornas blyinfattade fönster.

Den kemiska industrin får utsläppsrättigheter bl.a. för bly. Då är det inte frågan om metalliskt bly utan om kemiska föreningar som kan vara både giftiga och biotillgängliga. Det är ren cynism att tillåta sådana utsläpp och sedan jaga tillverkare och användare av blyammunition, som utgör bara en bråkdel av det bly som totalt används i landet.

Visst är det bra att ha miljökulfång på skjutbanor och samla upp blyklumparna för återanvändning. All form av recirkulation är rätt tänkt och av godo. Även om det hela tiden nybildas bly spelar återanvändning, t.ex. från batterier, en icke oväsentlig roll i industrin. Och där det finns pengar att vinna brukar initiativet att ta tillvara snabbt växa fram.