Skanåkers krönika: Övernitiska myndigheter

 

Från alltfler håll i landet kommer rapporter att polismyndigheterna systematiskt går igenom alla områdets legala vapenägare för att se om man kan kräva att dessa ska ha annan förvaring än den som är standard, dvs förvaring i godkänt säkerhetsskåp SS 3492.

Kammarrätten i Göteborg har konstaterat att det är helt enligt vapenlagen 5 kap 2 § att förvara sina vapen i mer än ett säkerhetsskåp (t.ex. vapen för 50 poäng i 3 skåp). Detta var ju också länge standardkravet, ända till årsskiftet 2003/2004 då Rikspolisstyrelsen införde värdeskåp som krav för handlare och skytteföreningar (med tanke på att det ofta rörde sig om ödeförvaring) och bakvägen, via ett allmänt råd, ställde samma krav på enskilda vapenägare i deras bostäder.

Man går till och med så långt att man ställer helt orimliga krav på vapenägarna. Den som bor i ett normalt hyreshus kan inte frakta upp ett normalstort värdeskåp på sjätte våningen, skåpet är för tungt för byggnadens konstruktion som tillåter max 600 kg per kvm.

Den som har villa är kanske lite lyckligare lottad. I bästa fall har han ett vidbyggt garage med en bottenplatta som tål 1 ton på 0,4 kvm.

I andra fall kanske han har möjlighet att bygga till en liten utbuktning på huset, lagom stor för att rymma ett värdeskåp utan att skada huset. Men en sådan åtgärd blir inte billig, där ryker 150.000 lätt som en plätt.

Har en myndighet rätt att ställa sådana krav på en medborgare? När kravet inte är motiverat av att det är nödvändigt med säkrare förvaring eftersom stölderna ökat. När domstol sagt att normalförvaringen i säkerhetsskåp är helt enligt lagen.

Det finns en lagparagraf i vapenlagen som säger att polismyndigheten får sätta villkor om t.ex. annan förvaring. Men detta är en undantagsparagraf som har funnits kvar sedan den tiden då det inte fanns lagkrav på godkänt säkerhetsskåp utan man fortfarande kunde dela på vapnen och ha en del inlåst på ett sätt och en annan del inlåst på ett annat sätt. Då användes paragrafen till att i vissa fall kräva att vapenägaren skulle skaffa vapenskåp.

Men numera används paragrafen som ett tillhygge för att förfölja hederliga medborgare och ställa så höga krav att dessa inte ens med bästa vilja i världen kan uppfylla kraven. Baktanken tycks vara att få vapenägarna att tröttna och börja spela golf i stället.

Hur skulle det vara om man lade all denna energi i stället på att bekämpa den tilltagande kriminaliteten? På att få bukt med den stora insmugglingen av illegala vapen över de vidöppna gränserna. På att bekämpa droger och andra missbruk som ofta har gänguppgörelser med illegala vapen i släptåg.

Redan förra regeringen uttalade i en proposition då man ville införa godkända säkerhetsskåp som standard att meningen med lagskärpningen inte var att försvåra för de legala vapenägarna att utöva sin hobby. Men vad har det blivit?

Polisens bristande förmåga att klara av buset får inte leda till frustrerad förföljelse av den mest laglydiga gruppen medborgare i landet, dvs de legala vapenägarna. Fokus måste ligga på rätt målgrupp.

Hälsningar

Ragnar Skanåker