Skanåkers krönika: Skjutbana & skjutplats

Hur många av oss skyttar vet skillnaden på en skjutbana och en skjutplats? Vi har den enkla terminologin att skjuta, det gör man på en skjutbana. Men det kan löna sig att ta reda på mera detaljer om orden.

För nära 2 år sedan hade jag en lovande ung skytt från Västindien på besök hemma. Han hade utsetts till att få specialträning hos mig. Och specialträning innebär inte bara att träna höger arm, det ingår mycket mera: allmän konditionsträning, mental träning, teknisk information, värdet av god kost och goda sömnvanor. Plus skjutträning på min förenings skjutbana.

Smålandsposten kom och gjorde reportage i vår lilla avkrok av världen. Då vaknade "vän av ordning" och anmälde anonymt till polismyndigheten att jag hade en olaglig skjutbana hemma.

Polisen kom, 3 man, och tittade. Nästa dag var jag nere hos polismyndigheten och betalade 5000 kr för att få ett papper att nu minsann hade jag en laglig skjutbana.

För några månader sedan vaknade man till liv igen och kallade mig till förhör på polisstationen. Åtal skulle väckas för olaga skjutbana. Förhör och utredningar (där bl.a. tidningsartikeln ingick) blev en nätt bibba på 21 sidor.

Jag lämnade hela rasket till SVF som gick igenom alla papper och tittade i lagtexten och konstaterade att det fanns ett stort missförstånd när det gäller terminologi. Och det hade man tydligen inte riktigt förstått hos polismyndigheten trots att vi båda talade begriplig svenska.

Vad jag alltid har haft i anslutning till min tomt, på mark som upplåtits av granne, är en provskjutningsplats.

Tittar man i Rikspolisstyrelsens Fap 525-1 om skjutbanor ser man i 3 kap ett allmänt råd:

"Privat plats för inskjutning av vapen bör inte anses som en tillståndspliktig skjutbana enligt 3 kap 6 § tredje stycket ordningslagen (1993:1617) om skyttet bedrivs av den som disponerar platsen eller av andra i hans närvaro och om platsen inte ligger inom detaljplanelagt område."

Polismyndigheten hade redan i sitt utredningsmaterial konstaterat att min tomt inte ligger inom detaljplanelagt område.

SVF:s utredning konstaterade också att man kan anlägga en permanent privat plats för inskjutning av vapen men att min saknar karaktär av permanent anläggning eftersom den är lätt att montera ner och flytta. Vad som blir kvar är två hål i marken som fylls igen vid nästa regn.

Den plats där man står och skjuter är en del av verandans inredning och ej uppbyggd för att tjäna som skjutplats. Den används normalt som en buffé där man dukar upp mat vid sammankomster med vänner och grannar vackra sommarkvällar.

Åklagaren lade ner allt med hänvisning att det inte gick att bevisa att något brott hade begåtts.

Men nu har jag rätt att anordna tävlingar på min godkända skjutbana. Bara inte grannar störs, då kommer väl samme anonyme "vän av ordning" att anmäla mig för bullerstörning ....

Hälsningar

Ragnar Skanåker