Skanåkers krönika: Vi ökar stadigt


För tredje året i rad har antalet betalande medlemmar i Sveriges Vapenägares Förbund ökat. Detta i en tid då många får titta både en och två gånger i plånboken innan man bestämmer sig för vilka avgifter man kan betala.

Den förklaring vi fått är att allt fler legala vapenägare fått upp ögonen för att det finns en organisation som ställer upp för oss vapenägare och hjälper oss att föra vår talan när vi får problem med myndigheter och domstolar.

För den enskilda människan är det i många fall en lite skrämmande upplevelse att ha med myndigheter och domstolar att göra. Man upplever sig som utsatt och rättslös, man har ett svärd svingande över sitt huvud och man bara väntar på att hugget kommer. Att då få en hand att hålla i sin, någon som strider vid ens sida, känns betryggande.

För vi ska inte leva i tron att våra myndigheter alltid gör rätt. Det är bara människor som sitter där och utövar myndighetens makt och ofta har de inte rätt utbildning eller rätt kunskap för att klara av den uppgift de är satta att sköta.

Samma sak med domstolar. Hur ofta har domstolarna kunskap om vapenlagstiftningen? Klarar de att skilja mellan lagar och allmänna råd? Hur ofta följer man slentrianmässigt en praxis som i grunden utvecklats ur en myndighets inte lagstödda tyckande? Alltför många domstolar fallerar på denna punkt. Därför är det en alldeles särskild ljusglimt i tillvaron när en domstol tar tag i en fråga och verkligen analyserar den - då leder det oftast till att vapenägaren får rätt och myndigheten får en symbolisk smäll på fingrarna.

Nyckeln till framgång heter ihärdighet. Att inte svikta utan gång på gång med tungt vägande argument föra fram kritik mot myndighets inskränkande tolkning av lagtexten. Till slut blir även denna kritik så välkänd att den inte bara avfärdas som obefogad utan det juridiska etablissemanget börjar titta på om det kan ligga något i kritiken.

Vi som arbetar inom SVF drivs av vårt rättspatos. Ingen av oss är avlönad utan vi arbetar ideellt för den sak vi tror så starkt på. Denna svångremspolitik har lett till att vi, långt innan vi trodde det skulle vara möjligt, kunde utöka antalet nummer av medlemstidningen Vapenägaren till 6 per år. I en tid då de flesta andra organisationer bantar ner antalet medlemstidningar eller innehållet i dem har vi kunnat öka först till 5 och nu till 6 tidningar om året.

Det är du, medlem, som har möjliggjort denna utveckling genom att du håller fast vid ditt medlemskap. Du är därigenom en vandrande reklampelare för organisationen, den som för kamraterna berättar att SVF finns och hjälper till. Så du är lika viktig för oss som någonsin vi i ledningen.

Hälsningar

Ragnar Skanåker