Ragnar Skanåkers krönika: Ett ödesval

 
Under åren med socialdemokratiskt styre har de legala vapenägarna drabbats av den ena lagskärpningen efter den andra, under sken av att detta skulle vara ett led i kampen mot den organiserade brottsligheten.

Men lagskärpningarna hade ingen som helst effekt på kriminaliteten, den bara ökade. Samma tendens som man sett i England efter Small Arms Ban, då alla enhandsvapen drogs in. Vapenvåldet ökade i England med 35% och i Australien med 40%. Orsaken var ju inte de legala vapnen utan de sociala förhållandena i landet som utgjorde en grogrund för kriminalitetens tillväxt.

De enda som har drabbats av lagskärpningarna är de legala vapenägarna, en synnerligen laglydig grupp av medborgare med lägre brottsfrekvens än t.o.m. polisen.

Hand i hand med den socialdemokratiska regeringens önskan att decimera antalet legala vapen i landet gick Rikspolisstyrelsens regelgivning. Även om Rikspolisstyrelsen inte fick officiellt bemyndigande att inskränka de lagar Riksdagen stiftade fick man ett indirekt accepterande av sina åtgärder genom att dessa inte motarbetades av den socialdemokratiska regeringen.

Ändå skrev Justitiedepartementet i sina propositioner att meningen med lagskärpningen inte var att försvåra för landets legala vapenägare att utöva sin hobby (jakt, idrottsskytte, samling). Men det var ren retorik utan någon som helst politisk vilja till handling bakom.

SVF har många gånger påpekat för Justitiedepartementet hur en i sig vettig lag via Rikspolisstyrelsens allmänna råd har förvanskats till en inskränkande rättspraxis. Men inget av dessa påpekanden har lett till någon uppstramning av den vilda flora av allmänna råd som Rikspolisstyrelsens regelmakare hejdlöst har knåpat ihop.

Inför årets val stod det klart att det gällde "vinna eller försvinna". Alla signaler från det röda blocket tydde på att man inte skulle tveka att införa nya skärpningar för legala vapenägare. Endast i en fråga fick det röda blocket ge med sig: § 28 i Jaktförordningen om rätten att försvara sina tamdjur mot rovdjursangrepp. Men därtill var man nödd och tvungen efter den indignation som domen mot en djurägare hade rört upp i folksjälen.

Nu står blyfrågan på tur. Siste oktober väntas utredningen från Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket. Sedan är det politikerna som ska fatta beslut om blyförbudet ska rivas upp eller ej.

Med en socialdemokratisk regering stödd av miljöpartiet kunde man förvänta sig ett blyförbud oavsett vad utredningen säger om rent blys påstådda farlighet för miljön (som det kommer ifrån, bly är ju ett grundämne som finns naturligt överallt på jorden). Det skulle ju ligga i linje med övriga strävanden att få bort de legala vapnen. Kan vi inte använda den ammunition vapnen är byggda för så är ju vapnen obrukbara och då ska licensen dras in. Med en kapitalförstöring i miljardklassen som drabbar enskilda vapenägare.

Nu blev det inte en ny socialdemokratisk regering. Detta bör de tre koalitionsvännerna analysera noga. Svenska folket har underkänt s-politiken på en rad områden, inte bara jobben och sysselsättningen, skolan, sjukvården, äldreomsorgen, skattetrycket och jämlikheten utan också i miljöfrågan. Och även de legala vapenägarna har gjort sin stämma hörd och förklarat att nu får det vara nog med förföljelse av en grupp hederliga medborgare som råkar ha intressen som relaterar till civila vapen.

Nu gör vi som den nya regeringen: Nu laddar vi om!

Hälsningar

Ragnar Skanåker