Ragnar Skanåkers krönika: Inre och yttre hotbilder


För att idrottsskyttet överhuvudtaget ska ha en framtid måste vi alla ställa upp och göra god propaganda för vår sport.

Det bästa skyttarna kan göra är ju att ta hem internationella medaljer så att ungdomar får goda förebilder och lockas till skyttesporten.

Ledarna/tränarna ska se till att utbildning och värvning av nya skyttar tränger ner i åldrarna. Det ska vara trevligt att komma till träning och träffar.

Så långt våra interna problem. Men vi har en del externa hotbilder också som vi kanske inte kan påverka lika lätt som vårt eget beteende.

1. Indragning av licenser

Förnyelse av femårslicens prövas som nytt ärende. Man krävs på bevisning att man är aktiv. På instruktion från Rikspolisstyrelsen (RPS) vill många polismyndigheter ge avslag på ansökan om man inte presenterar tävlingsresultat - och tävling är inte obligatoriskt, enligt vapenlagen. (I så fall skulle skytte vara landets enda idrottsgren med obligatoriskt tävlingsdeltagande.)

Om förnyelsen gäller ett kortpipigt enhandsvapen blir det nästan alltid avslag även om man är aktiv skytt.

2. Lagstiftning om skyttegarderob

I halvårsskiftet fick vi en förordning om målskyttegarderob (som faktiskt formellt inte har lagstöd). Det lilla fåtal synnerligen aktiva idrottsskyttar som har mer än 10 enhandsvapen plus 8 andra vapen får således absolut inte bli fler. Som alla förstår kommer detta att ha mycket stor inverkan på det kriminella vapenvåldet.

3. Blyförbud

Senast 2006-10-31 ska Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen presentera sin rapport för regeringen.

Båda dessa utredare har kunskap om bly. Men oavsett vad rapporten säger är det regeringen som beslutar. Vi måste därför se till att regeringen upplyses i sakfrågan.

4. Nedläggning av skjutbanor

Allt fler skjutbanor stängs pga buller och andra miljöproblem. Inga nya områden anvisas där ersättningsanläggningar kan skapas och kommunerna är inte speciellt intresserade av att skapa några skyttecentra.

5. RPS manipulerar lagarna

Den nuvarande regeringen struntar i att RPS utan rättslig grund inskränker lagstiftningens utrymme för civilt vapeninnehav.

Riksdagen utnyttjar inte sin kontrollrätt enligt Regeringsformen att se till att regeringen och underställda myndigheter håller sig inom de ramar som lagarna ger.

6. Internationellt ogrundad hänvisning

FN arbetar aktivt för att förhindra att militära handeldvapen ("small arms") sprids okontrollerat (ofta med forna öststater som ursprungsland). Därutöver sägs FN i ett dekret ha ansett att alla civila vapen ska bort.

7. Skytteorganisationerna

Dessa arbetar inte FÖR skyttet utan är på väg att såga av den gren de sitter på. Genom passivitet och undfallenhet bidrar man till att avskaffa skytte som idrottsgren.

8. Sveriges Olympiska Kommitté (SOK)

Allt fler skyttegrenar stryks ur det olympiska programmet. Därmed får skytte ingen publicitet. Syns man inte finns man inte.

Upp till försvar för skyttet! Likgiltighet är det största hotet av alla.

Hälsningar

Ragnar Skanåker