Ragnar Skanåkers krönika: Välj aktivt!


Vi idrottsskyttar tillhör ett utdöende släkte. I varje fall i detta landet.

Vi har länge betraktats med misstroende av våra myndigheter. Samma myndigheter som ansett oss vara oförvitliga medborgare som kan anförtros vapen för jakt eller idrottsskytte.

Även jägarna får nu sin släng av sleven. De beskylls för att ingå i kriminella nätverk. Detta är en skymf mot alla våra ansvarskännande naturvårdare som utan ersättning sköter viltvården och till och med betalar för nöjet.

De lagliga vapenägarna döms ofta inte enligt lag utan enligt åsikter. Domstolarna verkar överbjuda varandra i att hitta nya sätt att avslå berättigade överklaganden.

Vilken annan grupp i samhället skulle stillatigande acceptera denna rättsröta?

Inte heller har vi några intresseorganisationer med klös som kan föra vår talan. Allt är så slätstruket och mjäkigt i Landet Lagom.

Ett valår som detta läggs locket på för alla iögonfallande ändringar i vapenlagstiftningen. Men det kommer en morgondag då förslagen dammas av och läggs fram för beslutsfattare som till största delen aldrig har sett en skjutbana.

En ljuspunkt är åtminstone att Rikspolisstyrelsen verkar ha insett att man måste göra något åt den organiserade brottsligheten. Det är ju där som roten till det onda är. De kriminella nätverken expanderar snabbare än vinden och de verkar i det fördolda. När effekten syns är det redan för sent.

En närpolissatsning ute i förorterna pågår också. I ett samhälle där uppfostran blivit ett fult ord och den starkares rätt råder får man nu börja om från början och införa normer, regler och ansvarsfostran. Ge ungdomar uppmärksamhet och ledning. Lära dem hur man blir en bra medborgare - sådant är inte medfött.

Kan sedan politikerna råda bot på arbetslöshet och utanförskap har man kommit en god bit på väg.

Fritidsrörelserna har en viktig roll att fylla som karaktärsfostrare. Inom idrottsskytte och jakt får man lära sig disciplin och ansvar. Just sådana egenskaper som i flera generationer varit bristvara.

Var hittar vi politiker eller kändisar som träder fram och berättar om sina erfarenheter som skyttar eller jägare? Män och kvinnor som kan bli fina förebilder för ungdomar.

Var hittar vi media som berättar om stora idrottsskyttetävlingar där inte en enda huligan syns till, inga skador inträffar och polisen inte behöver ställa upp med ett massuppbåd för att bevara lugnet?

Det är vi som väljer vilken väg vi ska gå. Det är inte Storebror som ska ta ansvar för samhället, det är vi själva. Alla kan vi göra något men vi måste aktivt välja att satsa den energi som behövs. Vi har i årtionden fostrats till soffpotatisar. Det är dags att resa sig ur soffan innan det blir mos av alltsammans.

Du väljer - inte bara på valdagen!

Hälsningar

Ragnar Skanåker